Europa måste satsa på AI menar toppforskare

Forskning inom artificiell intelligens med människan i centrum måste stärkas i Europa. Det hävdar ledande forskare, däribland Umeåforskaren Helena Lindgren, i ett brev till europeiska politiker.

Europa måste satsa på AI menar toppforskare 1
Helena Lindgren

Artificiell intelligens inom Europa måste stärkas. Närmare 2 000 svenska och europeiska AI-forskare och experter står bakom ett upprop för att skapa ett europeiskt AI-nätverk som sätter människan i centrum för utveckling inom artificiell intelligens.

Med uppropet vill forskarna uppmana politiker och ledare i Europa att öka insatserna för avancerad forskning och innovation inom artificiell intelligens, inte minst för att möta de stora investeringar som Kina och USA gör. Undertecknarna vill därför upprätta en europeisk hubb för artificiell intelligens under namnet CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe).

Hubben är tänkt att samla forskningslaboratorier från hela Europa till ett gemensamt nätverk för artificiell intelligens där människan står i centrum.

Ett 40-tal forskare i Sverige har undertecknat uppropet, bland dessa finns docent Helena Lindgren, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, som tidigare i år prisats med 100 000 kronor av Nordeas Norrlandsstiftelse för sina insatser inom artificiell intelligens.

– AI kan användas för att förbättra människans vardag och hälsa, och detta på ett rättvist sätt, så att det inte spelar roll var man bor eller i vilken del av samhället man finns. CLAIRE som europeiskt forskningsnätverk kan bidra till att detta sker och samtidigt öka intresse och engagemang för AI-frågor och AI-forskning i Europa, säger Helena Lindgren.