Europas medelstora företag förväntar sig förändringar 2017 men de är fortsatt positiva

En överväldigande majoritet av de anställda vid Europas medelstora företag förväntar sig att deras arbetsroller kommer att förändras under 2017.

Enligt en ny undersökning som har genomförts av Coleman Parkes Research på uppdrag av Europas medelstora företag förväntar sig förändringar 2017 men de är fortsatt positiva 1Ricoh Europe .

96 % av de tillfrågade som arbetar i företag med 50-500 anställda anser att faktorer som digitalisering, ekonomisk osäkerhet och regleringar kommer att påverka deras jobb. Trots detta känner de sig positiva och bekväma i sina roller. Endast 8 % förväntar sig att byta jobb och endast 12 % tror att de kommer att ha färre karriärmöjligheter under 2017.

Majoriteten av de tillfrågade 790 anställda från medelstora företag önskar mer kreativitet och teknik 2017.

  • 57 % förväntar sig att deras företag ska vara mer kreativt när det gäller resurser
  • 62 % anser att deras företag bör göra mer för att använda ny teknik och nya processer
  • 64 % anser att ny teknik kommer att öka anslutningsmöjligheterna markant

58 % av de anställda på medelstora europeiska företag förväntar sig till och med att deras företag kommer att vara i en starkare position i slutet av året.

Ricoh Europes undersökning om hur anställda förväntar sig bli påverkade av förändringarna under 2017 finns tillgänglig på  World of Change .

– Europeiska medelstora företag står inför stora förändringsutmaningar gällande strukturer, resurser och beteenden. Trots detta ska den aktuella förändringsperioden inte ses som ett hot. Den ekonomiska osäkerheten kommer med största sannolikhet att fortsätta och medelstora företag måste förstärka sina insatser. Stimulerande nog inser många anställda detta och vill ha de verktygen som krävs för att göra så, säger David Mills, VD för Ricoh Europe .

– En samarbetsvillig arbetsstyrka är hjärtat i varje framgångsrikt företag och digitala lösningar, som kognitiva whiteboards , stödjer tillväxt. Genom att efterfråga digitala verktyg som gör samarbete enklare talar anställda om för sin ledning att de vill prestera sitt allra bästa. De är lika engagerade i att göra denna förändring till något positivt för företaget som ledningen är, fortsätter Mills.

– Utan ett strategiskt fokus på processer för informationshantering kommer många företag att få det kämpigt. Företag måste granska och prioritera sin långsiktiga digitaliseringsstrategi. Endast då kommer de att vara förberedda och kan dra nytta av digitaliseringen och nya arbetssätt för bättre tillväxt. Jag förväntar mig att vi kommer att få se allt fler företag som drar nytta av tekniska effektivitetsvinster. Att utveckla en digital tillit på arbetsplatsen är helt avgörande för att driva denna process framåt, säger Louella Fernandes som är Associate Director på Quocirca.