Europeisk undersökning kastar nytt ljus över inköpsfunktionen

En ny studie från undersökningsföretaget ProcureCon Europe visar att för hälften av företagen är implementering av automatiserade inköpsprocesser en hög prioritet.

Ett av Nordens ledande fintech företag OpusCapita, som automatiserar och digitaliserar kunders inköps-, fakturerings- och betalningsprocesser, anser att företagen måste påbörja sin digitaliseringsresa nu för att Europeisk undersökning kastar nytt ljus över inköpsfunktionen 1förbli konkurrenskraftiga i en all mer digital verklighet. 

Enligt undersökningen gjord bland beslutsfattare inom inköp och upphandling, ser man att den pågående digitala utvecklingen innebär stora utmaningar för företag oavsett bransch. De kämpar alltmer för att vara både konkurrenskraftiga och följa gällande regelverk.  

– Under de senaste åren har både inköps- och finansieringsavdelningarna blivit mer öppna och samarbetar mer, med siktet inställt på en enda, integrerad och automatiserad process. Det är en positiv trend, men baserat på vår erfarenhet är det mest relaterat till direkta utgifter. Allt detta understryker behovet av omfattande program- och servicelösningar som kan stödja hela kedjan från inköp till betalning. Det innefattar bland annat offertförfrågningar och inköp, leverantörshantering, användarvänligt inköp, fakturahantering och hantering av resekostnader, samt betalningar, rörelsekapitalhantering och supply-chain-finansiering, säger Patrik Sallner, VD OpusCapita.

Några nyckelresultat från undersökningen:

  • Implementering av automatiserade inköpsprocesser är en högprioritet för hälften av de svarande företagen (47%).
  • Respondenterna anser att ny teknik, såsom Artificiell Intelligence (AI) kommer att förbättra och effektivisera inköpsfunktionen och kan implementeras inom 2–3 år.
  • Respondenterna anser att det krävs ett närmare samarbete mellan inköp och finans.  

— Vi ser en ökning gällande supply chain-finansiering i stora inköpsorganisationer, direkt kopplad till utvecklingen av verksamheter inom i huvudsak business-to-business sektorn. Den digitala förändringen betonar vidare vikten av att möjliggöra ett nära samarbete mellan köpare och leverantörer och kopplar samman alla intressenter som är inblandade i värdekedjan source-to-pay, säger Patrik Sallner.

Ny teknik såsom Amazons guidade- och röstaktiverade inköp revolutionerar marknaden och leder till nya lagar och krav. Fyrtiotvå procent av företagen kämpar med att möta de nya initiativ som PEPPOL (business-to-government), elektronisk fakturering och inköp, och det nya betalningsdirektivet PSD2 (Payment Service Directive).

— Vi på OpusCapita har utmanat oss själva att skapa nya sätt att tänka för att hantera nuvarande och framtida förändringar på marknaden. För att sälja, köpa och betala på ett så effektivt sätt som möjligt, behöver företag en partner som kan säkerställa att de får åtkomst och stöd när det gäller sammankopplingar både i och utanför det egna företaget, säger Patrik Sallner.