Europeiska företag förlorar miljarder kronor på nedtid varje år

Europeiska företag förlorar miljarder kronor på nedtid varje år Quocirca-rapport visar att förmåga till analys i realtid förkortar IT-avdelningars responstid avsevärt
Splunk Inc.

leverantör av den ledande mjukvaruplattformen för verksamhetsanalys i realtid, släpper idag resultaten av en ny rapport kallad “Masters of Machines III – Mitigating the impact of critical IT events”. Rapporten har tagits fram av undersökningsföretaget Quocirca.it-kanalen.se

Rapporten visar att ett genomsnittligt europeiskt företag förlorar miljoner euro varje år, baserat på ett genomsnitt av tre kritiska IT-incidenter per månad – alltså 36 incidenter per år – där varje incident kostar i snitt 115 034 EUR (cirka 1,12 miljoner SEK). En IT-incident uppstår då en företagsapplikation eller del av infrastrukturen går ner, eller får problem, vilket resulterar i att verksamheten måste stanna upp eller att användare förhindras att utföra uppgifter och transaktioner som behövs för att de ska kunna arbeta.

– Då IT-infrastrukturen blir allt mer komplex blir det också omöjligt för företag att undvika IT-incidenter, säger Bob Tarzey, analytiker på Quocirca. För att minska på straffkostnader och den tid som läggs ner på att hantera IT-incidenter är det viktigt för IT-avdelningar att ha den insyn och förmåga till verksamhetsanalys som behövs för att snabbt hitta orsaken till incidenten och tillika snabbt se till att allt återgår till det normala. Ju snabbare man kan hantera och lära av IT-incidenter ju tidigare kan IT-personalen sluta kämpa med problem och återgå till sitt viktiga arbete.

Rapporten visar även att: Nedtid har konkurrerat ut säkerhet som det största IT-problemet inom europeisk IT-styrning. Med hjälp av undersökningen Masters of Machines har Quocirca sedan 2013 spårat vad som är de största problemen inom IT-styrning. För första gången någonsin har nedtid ersatt säkerhet på listans förstaplats – säkerhet är numera det näst största IT-problemet. Oro över nedtid drivs på av ett mer komplext IT-landskap och en växande användning av IT. Det oftast förekommande IT-landskapet är en blandning av lokala servrar (används av 94 procent av respondenterna för primär eller sekundär distribution), molntjänster (SaaS, 86 procent av respondenterna) och en tredjepartstjänst med såväl molntjänster som fysiska servrar (IaaS, 80 procent av respondenterna).

Allt fler företag ser fördelar med att outsourca mer av sina IT-system. Samtidigt är allt fler företag mer beroende än någonsin av IT för att hantera kritiska affärsprocesser. Affärsanalys i realtid förbättrar IT-avdelningars förmåga att snabbt hantera IT-incidenter. Den genomsnittliga mängden IT-personal som behövs för att hantera en IT-incident är 18 personer. Effektiv affärsanalys i realtid, baserad på maskindata, förbättrar insynen i de underliggande problemen och stöttar även koordinationen inom responseteamet. Det förbättrar också produktiviteten. Undersökningen visar att kostnaden per anställd som ingår i responseteamet kan minskas med 25 procent per incident om man använder sig av affärsanalys i realtid för att lösa IT-incidenten.

– Det moderna datacentret har förändrats och IT-personalen måste stå redo med såväl rätt inställning som rätt plattform för att kunna hantera dagens ständigt föränderliga IT-miljöer, förklarar Rick Fitz, senior vice president of IT markets, på Splunk. Äldre system drivs ofta i silos och kan därför kämpa med att hämta in och kombinera information från olika typer av teknik, vilket gör det svårt att övervaka infrastrukturen och lösa problem direkt då de uppstår. Genom att analysera den data som genereras i din IT-miljö på djupet och i realtid, kan du snabbt få de insikter du behöver för att felsöka och minska tiden som läggs på att åtgärda problemen, vilket därmed minskar kostnaderna för hantering av IT-incidenter.

Post Comment