Euvic hjälper Tendium demokratisera anbudsprocess med hjälp av AI

Euvic har på uppdrag av Tendium byggt portalen Tendeye.

Euvic hjälper Tendium demokratisera anbudsprocess med hjälp av AI

En lösning som bygger på att samla in och analysera upphandlingsdokument med hjälp av AI och ML.

Den offentliga sektorn är enorm och står för ca 17% av Sveriges BNP. Att jobba med offentliga upphandlingar är tidskrävande då manuell handläggning och administration tar mycket tid och kostar stora belopp. I varje upphandling går man igenom mellan 5-50 dokument, och att ta fram ett anbud till en stor upphandling kan kosta uppemot en halv miljon.

Många bolag får aldrig chansen att konkurrera i någon av de 18 5000 upphandlingar som görs årligen. Tendium jobbar för att öppna upp marknaden för offentliga handling och demokratisera upphandlingsområdet.

Tendeye som Euvic byggt tillsammans med Tendium förenklar upphandlingsprocessen, både tidsmässigt och ekonomiskt. Företag som ofta sitter med upphandlingar sparar in mantimmar och pengar när man inte längre behöver gå igenom ett 100-tal sidor för att ta reda på om upphandlingen är relevant eller inte, eller om man klarar kraven eller inte.