Exclusive Group – ”Ett Hat trick i events!”

Exclusive Group är ständigt i rörelse och det blev verkligen tydligt för några dagar sedan.

En av Exclusive Groups många styrkor att stötta nya aktörer som vill in på en ny marknad. Häromdagen fick vi ett tydligt bevis på det då det arrangerades inte mindre än tre separata event på olika platser i Stockholm. Vi besökte samtliga och lyssnade på de budskap som kommunicerades.

Med Stockholms skyline som fond

Exclusive Group - ”Ett Hat trick i events!” 1Först ut var Infoblox som bjöd in till en Partner Sales Kick-off med underrubriken – Next Level Partnership. Med tanke på den underrubriken fanns det säkert en tanke med att de hade förlagt träffen till restaurang Tak, på översta våningen vid Brunkebergstorg, mitt i city.

Infoblox erbjuder tjänster inom automation och IT-säkerhet, bland annat lösningar för att skydda DNS (Domaine Name System).

”API är dagens Buzzword och vi har pågående samarbeten med 38 leverantörer, däribland McAfee och Palo Alto. Det är en del av Infoblox Security Ecosystem. Vi har kommit 1/3 på vår resa mot att bli ett Cloud Managed Security Company”, berättar Tom Hollanders som är Channel Account Manager.

”Nu måste alla i organisationen tänka säkerhet, inte bara de som har ansvaret för den. Molnet är den nya plattformen och det innebär att jag har min data överallt. Hur kan jag skydda det på bästa sätt? Det är den fråga som vi alla behöver ställa oss. You can’t protect your data if you can’t detect your data. År 2020 kommer över 90 % av företagen att använda sig av Multiple Cloud Services and Platforms, enligt IDC1”, säger Bob Lucas, Manager of Global Enablement.

De är ute på en liten turné där de besöker Bryssel, Amsterdam, Stockholm och Köpenhamn. Syftet är att presentera Infoblox partnerprogram samt deras strategi för det kommande året. Vid mötet i Stockholm hade de dessutom hjälp av Account Manager Niklas Carlström och Sales Engineer Christian Wangel.

Med integriteten i första rummet

Exclusive Group - ”Ett Hat trick i events!” 2
Jesper Dromph, Regional Sales Manager Nordics

Vår nästa anhalt blev FireEye som höll en informationsträff med workshop-upplägg för inbjudna kunder. Rubriken för dagen var satt till – FireEye Mandiant Incident Response War Game. Syftet var att dela med sig av de många erfarenheter och kunskaper som FireEyes konsulter på dotterbolaget Mandiant regelbundet sammanställer i uppskattade rapporter som deras kunder kan prenumerera på.

Vi fick möjligheten att sätta oss ner för ett samtal med Jesper Dromph, Regional Sales Manager Nordics, på FireEye. Han berättar att de förvärvade Mandiant år 2014 och att de är mycket nöjda med hur den kunskap som de då adderade till den redan befintliga passade som hand i handske.

”Det är alltför ofta som företag och organisationer är infekterade utan att de har en aning om det. Undersökningar pekar på att så många som 60 % av de drabbade inte är medvetna om det. Det är tyvärr inte en fråga om att bli drabbad utan när det händer. Vi bygger våra kunskaper på reella fall som vi har varit med och löst. Vi hjälper till med att korta tiden från intrånget sker till att det upptäcks. Våra kunder sköter sig bra med att hålla sina system uppdaterade med de senaste patcharna men de blir ändå drabbade. Det visar vilken oerhört svår utmaning det här är. De som inte uppdaterar sina system blir givetvis de enklaste målen”, berättar Jesper.

Han har arbetat med IT-säkerhet i mer än 20 år och under vårt samtal berättar han om flera intressanta händelser som vi hoppas att få återkomma till en annan gång.

Säkerheten i fokus

Exclusive Group - ”Ett Hat trick i events!” 3Dagens sista eventbesök blev Fortinets Security Day som även det arrangerades i Stockholms City. Närmare 200 personer hade hörsammat inbjudan, där det bland annat framgick att konferensen avsåg att ta itu med det digitala paradigmskifte som pågår samt hur företag ska förhålla sig till säkerhetsfrågor. Det bjöds på flera intressanta föredrag, en live-demo samt ett avslutande mingel där deltagarna gavs tillfälle att utbyta erfarenheter med varandra. Självklart hade Fortinet många representanter på plats som mer än gärna svarade på frågor.

Ämnet för dagen var säkerhet ur ett perspektiv där man tittar på hela nätverksinfrastrukturen, oavsett plattform och företagsstorlek. Lars Berggren, VD på Fortinet i Sverige, inledde med att hälsa alla varmt välkomna. Med stolthet i rösten kunde han berätta att Fortinet har en tillväxt på hela 25 % och i dagsläget har de över 500 certifierade utbildare.

Andreas Gotthardsson, Systems Engineering Manager, visade på en stark tillit till tekniken som erbjöds på plats när han körde en live-demo av Fortinets verktyg Security Fabric. Berndt Frogner, Channel Director North Europe, pratade om Multi Cloud ur flera aspekter och han menade att säkerheten är den enskilt största oron när det gäller molnlösningar.

En intensiv dag med besök på inte mindre än tre event var därmed till ända. Besök gärna www.yourexclusivenews.se för mer information.

1 Länk till IDC:s undersökning: https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US42014717