Exclusive Group får tillökning med Exabeam

[KANALPARTNER] Exclusive Group får tillökning med Exabeam, den smartare SIEM lösnigen (Security Information and Event Management)

Exclusive Group får tillökning med ExabeamVi har stora förhoppningar tillsammans och vi hälsar dom välkomna till Exclusive Group och till Sverige!

Exabeam-plattformen är byggd på en skalbar, modern infrastruktur och använder AI, beteendemodellering, maskininlärning

och avancerad analys och automatiserat incidentsvar för omfattandehot mot enheter.

Läs mer om exabeam på http://yourexclusivenews.se/vendors-networks/exabeam/