EY och JDA ingår samarbete för att transformera försörjningskedjan

Ny allians med ett gemensamt digitalt end-to-end-erbjudande inom supply chain management ska hjälpa företag att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

EY och JDA ingår samarbete för att transformera försörjningskedjan 1Ernst & Young LLP (EY) och JDA Software, Inc.., meddelar att företagen ingått en global strategisk allians för att tillsammans hjälpa företag att förnya och digitalisera processerna inom försörjningskedjan med den senaste tekniken.

Syftet med alliansen är att EY och JDA tillsammans ska effektivisera försörjningskedjor, möta dagens och morgondagens behov samt ta fram ett nytt tillvägagångssätt för att hjälpa kunderna i den digitala transformationen av försörjningskedjan.

Företagen kommer tillsammans hjälpa sina kunder förbättra affärskritiska processer inom planering och strukturering av försörjningskedjan. Med JDAs produktportfölj, som bygger på kraften i avancerad dataanalys och maskininlärning, kommer alliansen kunna hjälpa företag att effektivisera processerna genom hela försörjningskedjan.

Genom att kombinera JDAs lösningar med EYs lösningar, EY Integrated Digital Planning Solution och EY Digital Fulfillment Solution, kommer kunderna få hjälp att koppla samman sin logistikstrategi med den övergripande affärsmodellen och tillväxtstrategin. Det ger företagen möjlighet att möta snabbföränderliga marknader, disruptiva teknologier, nya kundkrav och ökad transparens över hela försörjningskedjan.

– Försörjningskedjan genomgår en omfattande utveckling, som drivs på av digitaliseringen av tillgångar och infrastruktur. JDA och EY har båda ett tydligt fokus på innovation och att ge sina kunder strategiska fördelar via försörjningskedjan. Tillsammans kommer vi kunna hjälpa organisationer implementera de flexibla processer som krävs för att lyckas, säger Geoff Vickrey, Partner, EY Americas Performance Improvement Leader.

EY och JDA arbetar nu med Ingram Micro Inc., ett globalt företag inom tekniklösningar, mobilitet, moln och supply chain.

Tillsammans ska parterna ta fram en ny plattform för logistikplanering som ska öka effektiviteten hos deras kunder och återförsäljare.

– Operationell effektivitet är grundläggande för hög kundnöjdhet och vår konkurrenskraft. EY och JDA hjälper oss samla alla våra affärsområden på en logistikplattform som maximerar effekterna av försörjningskedjan, säger Bill Ross, Senior Vice President, U.S. Operations, Ingram Micro.

– I slutändan handlar försörjningskedjan om att leverera enigt kundlöftet med hjälp av ett komplext ekosystem som består av planering, utförande, logistik, transport och lagerhantering samt ett ökat fokus på de digitala möjligheterna. Genom att göra försörjningskedjan till en strategisk konkurrensfördel kan vi hjälpa våra kunder ta sig an utmaningen med att på allvar digitalisera den, säger Gaurav Malhotra, Principal, EY IT Advisory, Digital & Emerging Technology, Ernst & Young LLP.

EY kommer även bidra med sin breda expertis och erfarenhet inom konsulttjänster för försörjningskedjan och innovation, samt sitt fokus på digitaliseringsinitiativ av försörjningskedjor. JDA kommer bidra med sin end-to-end expertis för planering och utveckling av försörjningskedjor samt nästa generations innovativa lösningar som skapats i JDA Labs, inom bland annat datavetenskap, AI och maskininlärning.

– Vårt gemensamma intresse för att skapa innovativa lösningar tillsammans med andra passar bra ihop med EYs styrkor inom att sjösätta digitala strategier. Detta kommer leda till att våra kunder får ut ännu högre värde av sina investeringar i försörjningskedjan, säger Alex Price, JDA Group Vice President, Global Alliances, Channel and Technology Ecosystem Strategy.