Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar exklusivt distributions- och samarbetsavtal med Sinew Software Systems

Eyeonid Group AB (Eyeonid) har idag tecknat ett europeiskt exklusivt distributions- och samarbetsavtal med Sinew Software Systems Pvt Ltd (Enpass) gällande deras Password Manager (Produkten).  

Bildresultat för eyeonid group abSom en del i att kunna erbjuda våra partners det bästa och mest kompletta erbjudandet inom vad som idag kallas för ID-säkerhet har vi utvärderat användarvänligheten och genomlyst den bakomliggande tekniken för en mängd av sk password managers i syfte att addera en sådan modul till vårt erbjudande.
Enpass Produkt är inte bara en lösenordshanterare där du på ett säkert och lättillgängligt sätt kan förvara dina lösenord, utan snarare ett intrångssäkert valv där du kan förvara känsliga digitala och ID-relaterade uppgifter som lösenord, kreditkortsinformation, passinformation, dokument etc.

Utöver lagring av information innehåller Produkten en rad andra väl utvecklade och smarta funktioner. Produkten lever upp till alla de strikta efterlevnadskrav Eyeonid ställer, håller hög innovationshöjd och tillämpar önskad säkerhetsmetodik. Viktigt är också att applikationen och dess data sparas lokalt på din dator, tablet, smartwatch eller telefon och inte i molnet.

Samarbetsavtalet innebär följande:

  •  Eyeonid har rätten att erbjuda samt distribuera Produkten som non White-Label och White-Label till partners globalt.
  •  Eyeonid har den exklusiva rätten för den europeiska marknaden att erbjuda samt distribuera Produkten som non White-Label och White-Label till partners.
  •  Eyeonids tjänst EyeOnPASS (password check) kommer att integreras in i Produkten för partners till Eyeonid.
  •  Parterna ser över att integrera EyeOnPASS i Produkten till Enpass samtliga befintliga användare och där PoC (Proof of Concept) genomförts vilket resulterade i fler och mer relevanta träffar än nuvarande lösning (Eyeonids databas över läckta lösenord är större).
  •  Som en del i detta samarbetsavtal kommer Parterna gemensamt arbeta för att integrera andra ID- och säkerhetsrelaterade tjänster i respektives produkterbjudanden.

Samarbetsavtalet bygger på sk Revenue Share, intäktsdelning på de intäkter som kommer in från Eyeonids partners såväl som från användare som väljer att fortsätta köpa Produkten efter det att t ex en partner till Eyeonid valt att avsluta tjänsten.
Huvudavtalet sträcker sig över två år med förlängning med ett år i taget. För det fall underliggande partneravtal (bilaga till huvudavtalet) sträcker sig längre än huvudavtalet gäller partneravtalet. Ersättning till Eyeonid (intäktsdelning) gällande användare som väljer att fortsätta använda Produkten efter avslutad tjänst hos Partner gäller i tre år från det att användaren köpt Produkten av Enpass oaktat om huvudavtalet är avslutat eller ej.

Parterna kommer nu genomföra integrationen mellan parternas system samtidigt som Enpass förbereder en större release av Produkten till hösten som också innebär en förändrad erbjudandemodell för tjänsten generellt. Parterna har för avsikt att lansera erbjudandet till årsskiftet vad gäller non White-Label tjänsten och senast februari 2020 vad gäller första White-Label kunden.

”Efter att under en längre tid rönt framgång med vår produkt Enpass, som har ett stadigt växande flöde av nya användare, ser vi det här samarbetet som ett ytterligare viktigt steg till att snabbare kunna ta position på marknaden. Utöver att avtalet kan generera ett stort antal nya användare är samarbetet gällande ytterligare integrationer och innovationer mellan bolagen minst lika intressant. Vi ser fram emot ett spännande samarbete som sträcker sig över lång tid”, säger Hemant Kumar, VD Sinew Sofware Systems Pvt Ltd.

”Det känns extremt bra att ha tagit detta avtal i hamn. För mig är Eyeonid ett innovationsföretag där vi skall jobba med egenutvecklade lösningar samt ihop med partners för att tillsammans bygga smarta framtidssäkra och relevanta lösningar för marknaden. Samarbetet med Enpass är ett tydligt exempel på hur vi kan driva den typen av innovationsarbete.

Samarbetsavtalet som tecknats idag lägger också grund till ytterligare möjligheter att kunna erbjuda Eyeonids tjänster via Enpass globalt. Vidare kommer det att öppna upp för nya erbjudanden och paketeringar mot andra målgrupper inom i första hand B2B marknaden mot företag.

Vi har nu kommit till den fasen där vi verkligen kan erbjuda en end-to-end lösning för våra partners. Inom vår bransch har vi ännu inte identifierat någon annan med kapacitet eller förmåga att göra detsamma. Vårt erbjudande spänner idag från proaktiv ID-Bevakning där vi idag kan bevaka över 100 sammankopplade PII (Personally Identifiable Information) tillgångar (epost, lösenord, kreditkort, personnummer, IP-nummer, telefonnummer etc etc), flertalet 360° moduler, Password Vault, försäkring, assistanstjänster samt betalningslösningar Allt detta paketerat under White Label via API eller molnbaserad Portal och där Eyeonid som enabler erbjuder Partner en koppling till allt. Teamet under Daniel Söderbergs ledning har som RnD-ansvariga sett till att vi landat en väldigt stark lösning och kommersiellt avtal och jag är väldigt stolt över det jobb som gjorts”, säger Patrik Ugander, VD Eyeonid Group AB (publ).