Fagdata lever och mår bra tack vare Nutanix

Det norska datacenterföretaget Fagdata investerade då det grundades 2006 i stora kostsamma IT-system som kom att hota företagets existens.

Fagdata lever och mår bra tack vare Nutanix 1
Peter Källviks, Nordenchef Nutanix

Företaget tvingades lägga alla resurser på daglig service, ibland dygnet runt. Med en investering 2015 i en lösning från Nutanix löste Fagdata krisen och kan nu utveckla nya affärsmöjligheter för sina kunder.

Fagdata har sitt huvudkontor i Oslo och sin serverhall i Green Mountain utanför Stavanger. Med sina 20 anställda är företaget nu ledande på att utveckla nya erbjudanden och möjligheter för sina drygt 200 kunder. Varje dag ger Fagdata service till runt 2 000 användare.

”Det har verkligen varit en omtumlande resa”, säger Werner Neurauter, CTO på Fagdata. ”Om vi inte hittat Nutanix lösning hade vi förmodligen fått slå igen och definitivt inte haft framgångar i närheten av de vi har idag.”

De traditionella system Fagdata använde tidigare visade sig vara för stora och komplexa för ett företag av Fagdatas storlek. De var också svåra att anpassa till de nya tjänster som kunderna efterfrågade. Periodvis anlitade Fagdata servicekonsulter som tvingades arbeta dygnet runt. Varje lösning på ett visst problem skapade nya problem.

”Vi var häpna”

När Fagdata fick stifta bekantskap med Nutanix på en IT-mässa i Kalifornien tvekade företaget inte länge utan investerade i Nutanix Cluster som kunde köras på den befintliga hårdvaran från Dell.

”Vi var häpna”, säger Werner Neurauter, CTO Fagdata. ”Lösningen överträffade våra – väldigt höga – förväntningar från dag ett. Det var vi inte vana vid. Hela investeringen lönades sig omedelbart.”

Werner pekar särskilt på några av de många fördelar Fagdata ser med Nutanix lösning:

”Det är främst användarvänligheten. Inget management behövs. Det räcker med några musklick. Ingenting blir fel. Stabiliteten beror på konstruktionen, inte på någon slump. Dessutom får vi väldigt snabb och stabil support när det någon gång behövs”

Nu kan Fagdata fokusera på kundvård och hjälpa sina kunder utveckla nya affärsmöjligheter. Med Nutanix har Fagdata blivit en del av ett nytt blomstrande ekosystem och kan utveckla ny mjukvara som enkelt implementeras på alla moln och skalas upp och ner.

”Nutanix gör allt rätt för att automatisera och driva effektivitet och funktionalitet”, säger Peter Källviks, Nordenchef Nutanix. ”Det är helt fantastiskt för oss att delta i skapandet av bättre tjänster.”

”Fagdata är visar hur företag kan nå stora framgångar genom att gå över till den senaste tekniken, mjukvarubaserad arkitektur för komplexa arbeten i molnet”, fortsätter Peter, Nutanix. ”Genom att ställa sig i främsta ledet blir Fagdata också, sin litenhet till trots, en viktig aktör i den globala digitala utvecklingen.

Fagdata kan exempelvis erbjuda sina små och medelstora kunder att prenumerera på hårdvarusupport i form av mjukvara och på det sättet minska sina utgifter. Kunderna kan också logga in på vilket datacenter som helst och göra sina datakörningar. Fagdata kan hantera även komplexa uppdrag som kräver hög kompetens, enkelt och effektivt genom sin helpdesk.

På bara tre år har Fagdata, sin storlek till trots, blivit ett världsföretag.

Mer om Nutanix: Klicka här