Färska siffror: Företag riskerar mångmiljonförluster på bristande mobilkontroll

Nya siffror från EMM-leverantören SOTI visar att den största drivkraften, för 36,4 procent av företagen, bakom investeringar i mobilitet är ökad produktivitet.

Färska siffror: Företag riskerar mångmiljonförluster på bristande mobilkontroll 1Samtidigt visar studien att 30 procent av företagen inte kan avgöra avkastningen, ROI, på sina investeringar, vilket kan tyda på en oförmåga hos IT-avdelningar att visa på nyttan med mobilt. 29,4 procent saknar också tydlig mobil strategi, och givet att problem med uppkopplingar eller appar kan kosta upp till 180 000 kronor per medarbetare riskerar företagen förluster i mångmiljonklassen bara på grund av bristande mobilkontroll. Studien är gjord av välrenommerade VDC Research.

I en ny studie gjord av VDC Research, på uppdrag av EMM-leverantören SOTI, redovisas företagens drivkrafter och utmaningar när det kommer till mobil tillgång till affärssystem. Den vanligaste drivkraften, för drygt en tredjedel av företagen, är ökad produktivitet för personalen. På andra plats kommer att öka försäljning eller intäkter, vilket 28,6 procent av företagen anger som en huvuddrivkraft bakom mobila investeringar.

Uppkopplingsproblem vanligt – och dyrt

När det kommer till utmaningarna uppger hälften, 49,3 procent, av företagen att nätverks- och uppkopplingsproblem påverkar lönsamheten i deras mobilinvesteringar. När nu över 50 procent av världens arbetskraft är mobil, och många anställda – som sjuksköterskor, akutpersonal, fälttekniker eller varubud – är beroende av tillförlitlig mobil realtidsåtkomst till viktig information för sitt arbete, kan det leda till ödesdigra konsekvenser. En tappad uppkoppling eller en dåligt fungerande applikation kan leda till en förlust på närmare 180 000 kronor årligen per mobil arbetstagare för support och produktivitetsförluster. En enda incident kan leda till uppemot 100 minuter i förlorad produktivitet eller 23 procent av en normal daglig arbetstid.

  • Mobiliteten är affärskritisk och detta sätter press på företagen att hitta lösningar som säkerställer tillgång till kundinformation och andra resurser för distansarbetare, samtidigt som det stödjer produktiviteten, minskar personalens stilleståndstid och felfrekvens, vilket medför ökad avkastning (ROI), säger Shash Anand, Vice-President of Product Strategy på SOTI.

Bara vart femte företag har full kontroll på enheter och appar

Studien fann att även om arbetskraften i högre grad än någonsin förlitar sig på mobila lösningar är det många som inte drar fördel av EMM-lösningar (Enterprise Mobility Management) till deras fulla potential. Faktum är att endast en av fem säger sig ha total insyn i mobilenheterna (telefoner, surfplattor, kassasystem, skannrar och annan internet-uppkopplad hårdvara) och appanvändningen. Detta utgör en enorm möjlighet för organisationer att ytterligare effektivisera stödet för affärskritisk mobilitet, liksom att förbättra slutanvändarupplevelsen och i slutändan företagets resultat. Cirka 30 procent av de tillfrågade uppgav också att de inte kunde fastställa avkastningen (ROI) från mobilitet.

  • Uppriktigt sagt blev vi chockade av att höra att 30 procent av de tillfrågade uppgav att de inte kunde fastställa avkastningen från mobilitet. Detta tyder på att IT-avdelningarna och deras interna affärspartners behöver göra ett bättre jobb med att visa upp vilken roll som mobiliteten har för att driva intäkter och öka produktiviteten. När man väl fastställt avkastningen bör det inte finnas några hinder för att investera i mobilitet, fortsätter Anand.
  • Om organisationerna inte drar fördel av en integrerad mobil strategi för att förbättra synlighet, hantering och stöd för sina affärskritiska mobila lösningar, begränsas deras förmåga att snabbt diagnostisera och åtgärda problem som direkt leder till intäktsförluster, säger Shash Anand.