Fem steg för att maximera prestandan i din IT-arkitektur

Affärsprogram har ökat i antal snabbt och de stora datavolymer de genererar har tvingat datacenter att förändras i en aldrig tidigare skådad takt för att kunna hantera volymerna.

Organisationer förlitar sig alltmer på virtualisering för att stödja deras IT-infrastruktur, ett lockande alternativ då virtuella miljöer Fem steg för att maximera prestandan i din IT-arkitektur 1kör fler tjänster på mindre hårdvara och, än viktigare, håller igång tjänster under störningar i strömförsörjningen och därmed skyddar kritiska belastningar.

Alla datacenter som omfamnar virtualisering riskerar dock underprestation eller t.o.m. avbrott om strömhanteringsstrategin inte har utrymme för de stränga energibehov som tekniken medför. Denna faktor är avgörande för företagets lönsamhet, då avbrottskostnader kan uppgå till över 57 000 kronor per timme för små företag med upp till 100 anställda och svindlande 9,5 miljoner kronor per timme för stora företag med fler än 1 000 anställda.

Problemet uppstår på grund av att virtuella datorer (VM:ar) körs med 70–80 % kapacitet jämfört med 10–15 % kapacitet för vanliga datorer. Detta medför skåp som kräver upp till 40 kW vardera. Virtualisering gör det dessutom möjligt för program att snabbt och oförutsägbart växla från en server till en annan, vilket hjälper datacenter att balansera kritiska strömbehov men även genererar ett helt nytt behov av strömflexibilitet.

Lyckligtvis finns det effektiva lösningar. Genom att anta en robust, intelligent strömhanteringsstrategi kan du utnyttja din moderna IT-arkitekturs fulla potential och samtidigt undvika de ekonomiska kostnaderna för ett avbrott. Detta kan sammanfattas i fem logiska steg: Skydda, distribuera, organisera, hantera och underhålla.

Skyddet utgörs av avbrottsfria kraftkällor (UPS) som förhindrar dataförlust och säkerställer kontinuitet i händelse av längre strömavbrott. UPS:er skyddar känslig IT-utrustning från strömstörningar vid strömförsörjning och ger bra backup vid strömavbrott.

Intelligent kraftdistribution inkluderar kablar och intelligenta strömdistributionsenheter (PDU:er) i rack som levererar information om uteffekt per  sektion, vilket gör att användaren snabbt kan avgöra exakt var strömmen används och identifiera hårdvara som drar för mycket ström. Korrekt mätning gör det också enklare att balansera belastning och pekar ut områden med ledig strömkapacitet.

Informationen som tillhandahålls av strömdistributionsenheter förstärks genom miljöövervakning som mäter en rad olika variabler och utlöser backup- och växlingsstrategier för minimal dataförlust och maximal återställning.

Själva utrustningen bör vara organiserad i säkra och pålitliga IT-infrastrukturhöljen, med enkel åtkomst för underhåll. Virtualisering sammanslår ström- och kylningsbelastning till mindre avtryck, så effektivare kylningsstrategier är avgörande. Inneslutning av varma och kalla luftströmmar blir allt populärare. Detta är beroende av välskötta datacenter med höjt golv, där alla eventuella luftläckageluckor förseglas för ett enhetligt och statiskt undergolvstryck och en enhetlig och statisk luftflödesfördelning. Rack som förhindrar läckage och intern varm-/kalluftsdelning är avgörande för dessa strategier.

Insyn i och kontroll av den intelligenta krafthanteringsstrategin underlättas genom att lämplig programvara integreras i virtualiseringsplattformen. Statusdata för alla UPS- och PDU-kraftenheter i det virtuella nätverket kan granskas tillsammans med nätverksinformation och information om fysiska servrar och lagringsplatser, allt på en och samma skärm. Detta bidrar till att säkerställa kontinuitet, då chefer kan fatta beslut utifrån såväl ström- som IT-utrustningsstatus. Detta medför snabbare reaktion, och att automatiserade katastrofåterställningstrategier blir mer effektiva

Förebyggande underhåll är avgörande för alla strömhanteringsstrategier. Moderna UPS:er är pålitliga, men de är fortfarande komplexa enheter som inte alltid är felfria. Även annan utrustning, såsom PDU:er, kräver underhåll. Risker kan undvikas genom implementering av rätt servicestrategi för alla komponenter i systemet

Både UPS:er och PDU:er kan underhållas och deras livslängd förlängas med regelbunden service och övervakning. Strategin bör inkludera besök på plats för både förebyggande underhåll och nödsituationer, UPS- och PDU-byten, elektroniska reservdelar, batterier och batteribrickor samt en professionell hjälplinje.

Att integrera dessa fem steg till en sammanhängande och effektiv strömhanteringsstrategi kräver rätt hårdvara, mjukvara och serviceverktyg – komponenter som kan kombineras till en flexibel, långsiktig lösning och som även självständigt fungerar utmärkt.