Fem steg för en smidig övergång till molnet
Hem KRÖNIKA Fem steg för en smidig övergång till molnet

Fem steg för en smidig övergång till molnet

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] Alla vet att de applikationer som infördes för ett decennium sedan inte duger i ett affärsklimat där kraven på snabbrörlighet, prestanda och effektivitet är så tuffa som idag.

Fem steg för en smidig övergång till molnetDärför är det inte förvånande att många verksamheter utformar nya applikationer och lägger dem i molnet. Men med tanke på omfattningen av molnmigreringsprojekt är det viktigt att få det att löpa så smidigt som möjligt – och då går det inte att slarva med förberedelserna. Projekten kan kännas överväldigande, men med flera år i branschen vill vi gärna dela med oss av fem punkter som är värdefulla att tänka på för att lyckas.

  1. Gör en ordentlig nulägesanalys

Varje molnmigreringsprojekt bör inledas med en ordentlig genomlysning av nuläget. Där är det viktigt att varje del av projektet analyseras för att identifiera allt som berörs. Vad behöver vi ändra på och varför, vem påverkas av förändringen och hur behöver vi anpassa verksamhetens arbetsflöden och tillgång till kompetens för att på bästa sätt stödja den nya molnbaserade miljön?  Verksamheten behöver förstå vad de behöver göra, varför de behöver göra det och hur migreringen påverkar dem. Ingenting får lämnas åt slumpen.

Migrering till molnet innebär nästan alltid mer än att ta en befintlig applikation som körs on-premise och lägga upp en kopia i molnet. Exempelvis vill de flesta verksamheter dra nytta av nya funktioner, gränssnitt och öppna API:er som finns i de senaste SaaS-applikationerna.

Att jobba molnbaserat innebär ofta genomgripande förändringar kring utveckling och hantering av applikationer. Införandet av agila processer innebär till exempel att molnbaserade applikationer och de tredjepartslösningar de vilar på plötsligt ska uppdateras med ett intervall på 2-3 veckor istället en gång per halvår som tidigare.

Med tanke på hur snabbt infrastrukturen förändras, måste molntjänsterna utformas och implementeras så att även de är tillräckligt snabbrörliga. Det är en stor förändring hos många företag.

  1. Inför agila processer

Det är i princip omöjligt att flytta till molnet utan att implementera agila processer. En grundförutsättning är att utvecklare och driftsorganisationen jobbar tätt ihop. Driftsidan måste löpande se till att leverera integrationer i en takt som ligger i linje med utvecklarsidans behov. Här går det knappast att överdriva vikten av att affärssidan aktivt deltar i prioriteringen av funktioner och förbättringar av applikationerna i fråga.

Istället för att jobba separat, behöver dessa team börja arbeta som en enhet där de olika funktionerna ligger i synk med varandra så att de tillsammans kan arbeta snabbt och agilt. Det är en utmaning, men fördelarna är många. Exempelvis kommer affärssidan att snabbare kunna agera på marknadsmässiga möjligheter och förändringar i konkurrenssituationen. Utvecklare kommer snabbare att kunna agera på kundernas behov genom att införa nya funktioner, och driftsidan kan se till att IT-lösningarna får bästa möjliga prestanda.

  1. Tänk bortom tekniken

Verksamheter måste ha inställningen att teknik är viktigt, men inte allt. Man måste även ta hänsyn till hur anställda och processer påverkas direkt eller indirekt. För att lyckas hantera anställda, processer och tekniken krävs ett metodiskt arbete som tar verksamheten från en situation där de upptäcker möjligheter till att de agerar på dem. Här är det viktigt att ta hänsyn till de processer som är viktiga för utvecklare, driftteamet och affärssidan samt den teknik som kopplar ihop dem. Tekniken måste stödja agila processer med hjälp av samordnade integrationer som gör det enkelt för affärssidan att påverka hur arbetsflöden och integreringar skapas och hanteras.

  1. Satsa smart

Vid planering av migreringsprojekt kan det vara till stor hjälp att identifiera hur stort det potentiella värdet av olika projekt är i förhållande till hur komplicerat och resurskrävande det är att uppnå värdet. Genom att skissa upp dessa faktorer i ett diagram med nivån på värdet på ena axeln och svårighetsgraden för att genomföra projektet på den andra axeln är det enklare att se vilka projekt som är enkla att genomföra och dessutom ger ett högt värde. Genom att sedan inleda med dessa uppgifter får migreringsprojektet ett bra momentum som bidrar till att övertyga även de som inledningsvis är tveksamma till projektet som helhet. På samma sätt nedprioriteras de uppgifter som är både svåra att genomföra och har ett potentiellt lågt värde för verksamheten.

  1. Håll koll

För att säkerställa att migreringsprojektet blir lyckat är det viktigt att identifiera några särskilt viktiga delprojekt, vilka kan fungera som riktlinjer för alla som är inblandade i projektet. Genom att göra detta blir det också enklare för beslutsfattare att förstå vad som görs och varför det är viktigt. Genom att artikulera en vision med tydliga milstolpar som ska uppnås efter ett, tre och fem år samt de potentiella hinder om som kan uppstå och förslag på hur man i så fall kan hur man övervinna dem, är viktigt för att se till att se till att projektet håller tidsplanen och det blir tydligt för ledningen vilket värde som levereras.

Via en roadmap identifieras de strategiska uppgifterna som måste genomföras för att milstolparna ska passeras. Samtidigt behövs en mer detaljerad implementeringsplan som i detalj påvisar vilka aktiviteter som måste genomföras för att projektet ska flyta på enligt plan.

Slutligen behövs en beskrivning av hur projektet ska se ut när det är implementerat. Här är det viktigt med en bra lösningsarkitekt som kan beskriva hur utvecklarsidan och driftsidan ska interagera, hur de påverkar verksamhetens affär samt de fördelar som det medför för verksamheten som helhet.

Framtiden är minst sagt ljust ut för molnet. Migreringar till molnet ökar snabbt, vilket innebär att företag måste göra vad de kan för implementeringarna genomförs så smidigt som möjligt. De fem kriterierna ovan kan visa sig mycket värdefulla i det arbetet.

Av: Derek Thompson, VP EMEA på Dell Boomi

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>