Flash eller traditionell disk – är det verkligen frågan?

[KRÖNIKA] De senaste åren har det förts fram att ”hårddisken är död”. Sant är att priserna på flashlagring sjunker, men lika sant är att den teknologiska utvecklingen inom HDD, eller traditionella hårddiskar, går snabbt framåt.

Enligt en undersökning från TrendFocus så minskade antalet tillverkade hårddiskar under 2015 med Flash eller traditionell disk – är det verkligen frågan? 116,9 procent, till 469 miljoner enheter. Men samtidigt ökade den totala lagringskapaciteten som levererades med 30 procent, till 538 exabytes, vilket motsvarar 538 000 000 terabyte. En hel del lagring alltså.

Enligt Eric Brewer, infrastrukturansvarig på Google, laddas det upp 1 petabytedata till Youtube varje dag. Det finns inga tecken på att datatillväxten kommer avta, och med nya tekniker (så som HAMR och SMR) så kommer man få in mer i varje disk, enligt vissa bedömningar 20TB till år 2020

Så, hårddisken är definitivt inte död. Åtminstone inte om man tar behovet av lagring i beaktande. Men det leder in på några intressanta frågeställningar inom lagring. Slutsatsen att hårddisken är död kanske bygger på prestandakrav. Det är uppenbart att det pågår en strid mellan HDD och SSD (eller flash), men sanningen är att båda teknikerna har sina fördelar och nackdelar, och för de allra flesta företag handlar det inte om att satsa allt på ett kort.

Det finns inget som säger att HDD och SSD inte kan existera parallellt. Det är tvärtom nödvändigt. Exempelvis så skriver Gartner i en rapport att det är omöjligt att producera SSD-diskar i den takt som krävs för att ersätta existerande HDD:s och bygga ut för kommande behov. Istället handlar det om att skapa en lagringsinfrastruktur som tillåter sömlös övergång mellan olika former av lagringsmedier.

HDD är här för att stanna, i många år till. Kraven på lagringsutrymme ökar exponentiellt, och tekniken i HDD:s utvecklas snabbt. För exempelvis arkivdata är HDD ger de flesta företag troligtvis högst ROI. Samtidigt sjunker också SSD-minnen i pris, och för många tillämpningar, särskilt för data som behöver accessas ofta och med korta svarstider, är SSD helt klart förstahandsvalet.

Att framtidssäkra datacentret handlar inte om rusa mot SSD, och lägga en massa miljoner på ett byta ut alla lagringsmedier. Det handlar om att ha rutiner och ett system på plats som är oberoende av vilken typ av lagringsmedium som används. Ett framtidssäkrat datacenter ska kunna gå att utvidga med både SSD- och HDD, allt eftersom behoven förändras.

Ilpo Wilkman, Nordenchef Datacore Software