Fler än 4 av 10 svenska företag saknar cybersäkerhetsförsäkring

Andelen svenska företag som står utan cybersäkerhetsförsäkring är högre än i andra länder, visar en ny undersökning från analysföretaget FICO tillsammans med undersökningsföretaget Ovum.

Fler än 4 av 10 svenska företag saknar cybersäkerhetsförsäkring 1Enligt undersökningen saknar 43 procent av de svenska företagen helt cybersäkerhetsförsäkring. Och bland de som saknar försäkring är det hela 18 procent som inte heller har några planer på att skaffa någon i framtiden.

“Det har varit ett antal storskaliga intrång under sista året som visat sig kostsamma för de som drabbats och därför är vi överraskade att så många företag i Sverige ännu inte tecknat en cybersäkerhetsförsäkring, inte minst med tanke på den position som Sverige har som digitalt moget land,” säger Steve Hadaway, ansvarig för Europa, Mellan Östern och Afrika på FICO.

Av de svenska företag som har en cybersäkerhetsförsäkring är det endast 36 procent som har en försäkring som täcker alla sannolika risker. 31 procent anser också att deras försäkringsbolag baserar premierna på en felaktig analys av deras riskprofil.

Mer information om undersökningen: http://www.fico.com/en/latest-thinking/ebook/the-nordics-views-from-the-c-suite-survey-2018

Studien genomfördes av Ovum på uppdrag av FICO och gjordes via telefonintervjuer med 500 beslutsfattare i Storbritannien, USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, Tyskland, Indien, Finland, Norge, Sverige och Sydafrika.

FICO meddelade förra månaden att man erbjuder kostnadsfri tillgång till verktyget FICO Enterprise Security Score, som är ett maskininlärningsbaserat betyg av företags cybersäkerhetsskydd. Betyget hjälper företag, partners och försäkringsbolag att bedöma nätverkssäkerhet och jämföra med andra företag.

Mer information finns på: www.securityscore.fico.com