Flera säkerhetsincidenter per månad i stora företag

CIO:er och IT-chefer i större svenska företag hanterar i genomsnitt 3,5 säkerhetsincidenter som ransomware och andra intrång per månad.

Detta enligt en undersökning som genomförts av Palo Alto Networks.Flera säkerhetsincidenter per månad i stora företag 1 Antalet incidenter är något högre i Sverige än i andra länder som ingick i undersökningen. Trots detta har svenska företag satsat mindre på förebyggande säkerhetsarbete.
I undersökningen från Palo Alto Networks visade det sig också att de svenska IT-cheferna uppgav att en tredjedel (33 %) av säkerhetsincidenterna påverkade företagets affärer. Det här var ungefär samma andel som i andra länder (30 %).

Något som däremot skiljer Sverige från andra länder är att företagen använder en mindre del av sin säkerhetsbudget för förebyggande arbete som kan hindra att incidenterna inträffar. Det preventiva står visserligen för ungefär hälften av budgeten (51 %), men i övriga Europa är andelen betydligt högre, två tredjedelar (66 %).

I Sverige satsas i gengäld mer på att upptäcka redan pågående säkerhetsincidenter (28 % av budgeten) och att lösa dem (22 %). Båda dessa andelar är högre än i andra länder (19 respektive 16 %).
Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Morar via webben och totalt tillfrågades 200 CIO:er/IT-chefer i Sverige. Samma antal personer svarade på frågor i fyra andra länder runt om i Europa (Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland). De tillfrågade arbetar på företag med mer än 500 anställda.