Flexibla arbetsplatser – hemligt vapen när rekryteringskampen hårdnar

En färsk studie visar att fler än 8 av 10 kontorsarbetare vill ha alternativ för att arbeta flexibelt.

Flexibla arbetsplatser – hemligt vapen när rekryteringskampen hårdnar 1Att erbjuda flexibla arbetsplatser blir därför ett avgörande vapen för HR-chefer runt om i världen, i jakt på de vassaste talangerna.

HR-chefer runt om i världen har för första gången börjat visa intresse för företagsfastigheter, detta är ett resultat av att arbetsmarknadens talanger idag har andra krav än tidigare. Att pendla till kontoret för en klassisk arbetsdag från nio till fem känns allt mer förlegat och synen på vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats har förändrats kraftigt. HR-chefer bidrar därmed till det som snart kommer innebära en revolution kring synen på arbetsplatser.

– Vill företagen ligga i framkant gäller det att tillgodose medarbetarnas behov. Arbetsplatsgränserna suddas ut mer och mer och för att behålla skickliga medarbetare krävs en förändring. Digitaliseringen möjliggör att vi kan vara uppkopplade på andra platser än kontoret och molnlagringstjänster innebär även att information kan nås och delas på ett säkert sätt. Detta skapar möjligheter för företag att anställa talanger som arbetar på annan ort, även utanför Sveriges gränser, säger Patrik Ölvebäck, Country Manager på IWG, Sverige.

Ökad flexibilitet, ökad produktivitet

Att lyckas attrahera, behålla och engagera de främsta talangerna på marknaden kan vara potentiellt avgörande för många företag. Den personliga produktiviteten hos medarbetare bidrar till omedelbara fördelar för företaget. Det har länge varit känt att utformningen av en arbetsplats kan bidra till en ökad produktivitet.

IWG har nyligen genomfört en undersökning där 18 000 företagsledare från 96 länder deltagit och resultatet talar sitt tydliga språk:

  • 91% uppgav att flexibla arbetsplatser möjliggör för medarbetare att vara mer produktiva när de är på språng.
  • 80% uppgav att ett möjliggörande för medarbetare att jobba från valfri plats hjälper dem att både rekrytera och behålla talanger
  • 78% uppgav att en ökande andel företag väljer flexibla arbetsplatser för att möta medarbetares efterfrågan på drop-in platser.
  • 72% svarade att tillgänglighet till ett stort nätverk med flexibla arbetsplatser hjälper dem attrahera nya talanger.

I ett decennium har IWG frågat företagsledare om deras tankar kring flexibelt arbete men de senaste två årens resultat pekar på en ny vändning. Under 2016 angav exempelvis 64% av respondenterna att ett möjliggörande för anställda att jobba från olika platser hjälpte till att rekrytera nya, och behålla befintliga, talanger. Idag ligger siffran på 80% och samma ökning återkommer även i många andra delar av undersökningen. Fortsätter ökningen i samma takt nås 100-procentiga svar om enbart två år. Då blir det en absolut nödvändighet för företagen att erbjuda flexibla arbetsplatser för att kunna konkurrera om talangerna på arbetsmarknaden.