För Bosch är AIoT, elektromobilitet och vätgas vägen framåt
Hem Teknik För Bosch är AIoT, elektromobilitet och vätgas vägen framåt

För Bosch är AIoT, elektromobilitet och vätgas vägen framåt

Publicerat av: Redaktionen

Bosch, en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster, kombinerar sakernas internet (IoT) med artificiell intelligens (AI) och tror att elektromobilitet kommer att leda till nya affärsmöjligheter för företaget i spåret av de teknologiska och ekologiska omvälvningar som sker i dagens samhälle.

För Bosch är AIoT, elektromobilitet och vätgas vägen framåt

”Bosch klarade av coronapandemins första år bra”, säger Dr Volkmar Denner, koncernchef för Robert Bosch GmbH, vid presskonferensen för att presentera företagets årsredovisning för 2020.

”Vi är en av vinnarna i övergången till elektromobilitet och håller på att kraftigt utvidga vår programvaruverksamhet genom att koppla in artificiell intelligens.”

Elektromobilitet håller också på att etablera sig som Boschs kärnverksamhet inom framdrivningsteknik för fordon. Denner rapporterar att företaget gör stora inledande investeringar på området, med ytterligare 700 miljoner euro bara under det här året utöver de sammanlagt fem miljarder euro som hittills har investerats i elektromobilitet. Boschs intäkter från försäljningen av drivlinekomponenter för eldrift växer i dagsläget dubbelt så snabbt som marknaden i övrigt, med nästan 40 procent.

Under årets första tre månader steg försäljningen för Bosch koncernen med 17,0 procent jämfört med föregående år. ”Bosch inledde 2021 med ett starkt första kvartal”, säger Dr Stefan Asenkerschbaumer, CFO i Boschs styrelse. Han känner tillförsikt inför 2021, men väntar sig samtidigt att det blir ännu ett tufft år. Under 2021 förväntas försäljningen öka med cirka 6 procent jämfört med föregående år, medan rörelsemarginalen kommer att öka något mindre, till cirka 3 procent. ”2021 kommer att bli en viktig milstolpe på vägen tillbaka till vårt mål med en marginal på cirka 7 procent under de kommande två, tre åren”, säger Asenkerschbaumer.

Trots pandemin blev 2020 ett positivt verksamhetsår, där rörelseresultatet (verksamhetens EBIT) uppgick till 2,0 miljarder euro – något som är mycket viktigt för Bosch eftersom det gör att företaget kan fortsätta investera i områden som kommer att bli viktiga i framtiden. Försäljningen låg på 71,5 miljarder euro, medan utgifterna för forskning och utveckling var i stort sett oförändrade på 5,9 miljarder euro och rörelsens EBIT-marginal uppgick till 2,8 procent. Justerat för omstruktureringskostnader, som dessutom belastade resultatet 2020, var siffran 4,7 procent.

Connectivity en megatrend
Bosch väntar sig att AI-produkter kommer att generera försäljning till ett värde av flera miljarder euro under de närmaste åren. Försäljningen av anslutningsbara enheter för hemmet förväntas dubbleras, från förra årets fyra miljoner enheter till ca åtta miljoner under 2021. Bosch vill också använda AI för att utvärdera data om hur kunderna använder företagets produkter, för att kunna erbjuda kunderna programvaruuppdateringar som skapar nya funktioner och tjänster. Det är också anledningen till att Bosch bygger in detektorer både i nya kameror och i en AI-box som kan anslutas till redan installerade enheter. Den första tillämpningen är en trafikdetektor som till en början kommer att kunna upptäcka och exakt lokalisera fordon i tät trafik, även vid dåliga ljusförhållanden. Ju mer data kundens tillämpning tar emot, desto mer kommer AI:n att kunna göra – till exempel korrekt kunna känna igen olyckor, säger företaget.

Elektrifiering en megatrend: nya möjligheter inom en mängd affärsområden
De globala ansträngningarna för att motverka klimatförändringar innebär ett uppsving för elektrifiering och grön vätgas. Denner tror att elektrifieringen för med sig nya möjligheter inom en mängd affärsområden. ”Elektrifiering kräver lösningar för inte bara elbilar, utan också för eluppvärmning av byggnader”, menar han. Vad gäller elektromobilitet är sjunkande batterikostnader tillsammans med emissioner som utformats för att nå klimatmålen de faktorer som driver på förändringen. Inom byggnadsteknik, särskilt vad gäller uppvärmning och luftkonditionering, spelar värmepumpar och förnybar energi en allt större roll. Inom värmepumpstekniken växer Bosch lösningar mycket snabbare än marknaden i övrigt. Försäljningen av värmepumpar ökade med mer än 20 procent under 2020 och Denner förväntar sig att den kommer att tredubblas till 2025.

Vätgas en megatrend: marknaden för bränsleceller är värd miljarder
Bosch tror att marknaden för grön vätgas inom EU kommer att vara värd nästan 40 miljarder euro under 2030, med en årlig tillväxt på 65 procent. För att omvandla vätgas till elektricitet behövs bränsleceller, och här utvecklar Bosch både stationära och mobila lösningar. Företaget planerar att investera mer än en miljard euro i bränslecellsteknik mellan 2021 och 2024.

Bosch minskar koldioxidutsläppen längs hela värdekedjan
Boschs arbete för att nå de egna klimatmålen fortsätter som planerat. När nu hela Boschkoncernen med sina mer än 400 anläggningar världen över har certifierats som klimatneutral, arbetar Bosch med att ge mer konkret form åt sina planer för det som är känt som Scope 3. Företaget siktar på att minska koldioxidutsläppen med 15 procent till 2030 längs hela värdekedjan, från leverantör till kund – en utsläppsminskning på 67 miljoner ton. ”Våra insatser kommer med största säkerhet att driva vår produktportfölj i riktning mot energieffektivitet eller till och med ett teknikskifte. I framtiden kommer leverantörernas eller logistikföretagens koldioxidavtryck att vara ett av kriterierna för att kunna vinna nya upphandlingar”, säger Denner.

Utsikterna för 2021: tillförsikt inför ett år fullt av utmaningar
Bosch förväntar sig en tillväxt i den globala ekonomin med strax under 4 procent i år, efter förra årets nedgång på ca 3,8 procent. Bosch är särskilt medvetna om flaskhalsarna inom bilindustrin, särskilt för halvledarkomponenter, säger koncernens ekonomichef. Anpassningen av mobilitetsverksamheten till områden som kommer att vara viktiga i framtiden, till exempel elektromobilitet, självkörande fordon och framtida elektronikarkitektur, kräver enorma inledande investeringar.

Verksamhetsåret 2020: hantering av pandemikrisen

Under 2020 uppgick Boschkoncernen försäljning till 71,5 miljarder euro. Pandemin gjorde att försäljningen låg 6,4 procent lägre än föregående år (4,3 procent efter justering för valutakurseffekter). Företaget genererade ett rörelseresultat (verksamhetens EBIT) på 2,0 miljarder euro.  Rörelsens EBIT-marginal uppgick till 2,8 procent. ”En ökad försäljning under andra halvåret och betydande kostnadsbesparingar bidrog till att mildra pandemins effekter”, säger Asenkerschbaumer. Eget kapital var fortsatt hög på 44 procent, medan det fria kassaflödet nådde en rekordnivå på 5,1 miljarder euro. Bosch CFO Stefan Asenkerschbaumer, menar att företaget har god likviditet: ”Bosch har en fortsatt sund ekonomisk struktur, vilket gör att vi kan fokusera på områden som kommer att få stor betydelse i framtiden.”

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>