Föråldrad nätverksutrusning hindrar tillväxten hos små företag

Linksys, ledande aktör inom nätverkslösningar för hemmet och företag, har låtit IDC ta fram en rapport om Wi-Fi bland kanal- och distributionspartners inriktade på små- och medelstora företag.

Föråldrad nätverksutrusning hindrar tillväxten hos små företag 1Rapporten visar att det här är ett eftersatt område som behöver uppmärksammas.

”Småföretag blir allt mer frustrerade och villiga att göra något åt långsamma trådlösa nätverk, täckningsproblem och sina funderingar gällande säkerhet”, säger Ray Boggs, vice president, Small and Medium Business Research på IDC.

Linksys kommer att fortsätta att anpassa sin produktportfölj för att möta deras behov och för att säkerställa att föråldrade nätverk inte ska hålla tillbaka tillväxten hos dessa företag.

Ett komplett och skyddat nätverk inkluderar följande beståndsdelar: (1) säkerhet via brandväggsskydd och möjlighet till VPN-access (2) ett trådbundet nätverk för anslutning av stationära datorer och servrar samt (3) ett trådlöst nätverk för mobila medarbetare och gäster. Linksys kommer att anpassa prissättningen på sin produktportfölj för att bättre tillgodose mindre företag, och uppmuntra dem att uppgradera sina nätverk till moderna lösningar. För ett kontor med upp till 100 anställda kommer ett komplett nätverk – som inkluderar VPN-router, Gigabit-switchar och trådlösa AC-accesspunkter att kosta omkring 20 procent mindre. Vidare kan en kontorsmiljö med tio personer sänka kostnaden med upp till 35 procent genom att investera i ett alldeles nytt och framtidssäkrat Linksys-nätverk.

Linksys har en produktportfölj som är skräddarsydd för små- och mellanstora företag, vilket inkluderar säkerhetsenheter, switchar och accesspunkter. Linksys säkerhetsutrustning består av VPN-routrar med inbyggd brandvägg samt möjlighet att ha back-up-anslutning till internet via en andra WAN-port. Samtliga switchar i Linksys portfölj har Gigabit-hastighet, och finns i varianter från 5 till 52 portar – fördelat på tre olika kategorier: managed-switchar, smart managed-switchar och unmanaged-switchar. Utöver detta finns Power over Ethernet (PoE)-switchar tillgängliga i respektive kategori. Linksys standardswitchar har även stöd för PoE+, vilket innebär dubbelt så mycket kraft per port jämfört med standard.

Accesspunkter är den tredje och sista beståndsdelen. Linksys toppmodell erbjuder MU-MIMO-teknik (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) för att kunna hantera flera samtidiga anslutningar i full hastighet. Vidare erbjuder Linksys ett heltäckande utbud av skräddarsydda lösningar för små- och medelstora företag, beroende på var de befinner sig på utvecklingsstegen. Samtliga modeller kommer med ett en komplett uppsättning funktioner, som särskilt fokuserar på behoven hos dessa företag och klarar av att hantera framtida tillväxt utan problem.

De viktigaste slutsatserna är att:

  • Hela 50 % av tillfrågade kanalpartners svarar att deras småföretagskunder använder föråldrad utrustning för trådlösa nätverk (åtta år gammal eller äldre).
  • Denna föråldrade utrustning utgör ett hinder för tillväxten hos små- och medelstora företag.

”Småföretag blir allt mer frustrerade och villiga att göra något åt långsamma trådlösa nätverk, täckningsproblem och sina funderingar gällande säkerhet”, säger Ray Boggs, vice president, Small and Medium Business Research på IDC.

Linksys svar är att anpassa prissättningen på sin produktportfölj för att kunna tillgodose mindre företag och underlätta uppgraderingen till modernare lösningar. Detta innebär att investering i ett komplett nätverk – vilket inkluderar VPN-router, Gigabit-switchar och trådlösa AC-accesspunkter kommer att kosta omkring 20 % mindre för ett kontor med upp till 100 anställda.

En mindre kontorsmiljö med tio personer kommer att kunna sänka kostnaden med upp till 35 % genom att investera i ett nytt och nätverk som håller för framtiden.