Förändringar i Dustins koncernledning

För att ytterligare öka effektiviteten och stärka den nordiska organisationen samlas inköp, kundservice och logistik i en ny enhet.

Den nya enheten Operations kommer att ledas av Jenny Ring som också tar plats i Dustins koncernledning. Samtidigt fullföljs Förändringar i Dustins koncernledning 1integrationen av den finska verksamheten i Dustin Group och Juha Kivikoski lämnar koncernledningen i samband med detta.

– Genom att samla inköp, kundservice och logistik i samma enhet ökar vi vår effektivitet och kan skapa nya synergier. Det kommer att ytterligare stärka vårt kunderbjudande i hela Norden. Jenny har byggt upp Dustins nordiska kundservice och skapat en effektiv organisation som tar tillvara på alla kompetenser vilket också skapat en ökad kundnöjdhet. Med den erfarenheten har hon rätt förutsättningar att bygga upp Operations, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef Dustin.

Jenny Ring är sedan 2015 nordiskt ansvarig för Dustins kundservice och kommer dessförinnan från Santander Consumer Bank (fd GE Moneybank Nordic) där hon bland annat varit kundservicechef, ansvarig för kvalitets- och förbättringsarbeten samt ansvarig för nyförsäljning.

– Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare fortsätta arbetet med att stärka Dustins nordiska organisation. Det finns stor kompetens och en stark kultur inom Dustin och genom att samla fler funktioner kan vi dra ännu större nytta av detta i vår förbättringsagenda, säger Jenny Ring, tillträdande VP Operations.

Den finska verksamheten är nu fullt integrerad i Dustin Group och Juha Kivikoski lämnar koncernledningen i samband med detta.

– Vi har under det senaste året lanserat vår e-handelsplattform i Finland och migrerat den finska verksamheten till Dustins gemensamma IT-plattform. Därmed är den finska verksamheten fullt integrerad. Jag vill tacka Juha för hans insatser och särskilt arbetet med integrationen som gör att vi nu kan utnyttja vår nordiska plattform i samtliga länder, säger Georgi Ganev.