Förbättra samarbetet för att driva Digital Acceleration
Hem NyheterUndersökningar Förbättra samarbetet för att driva Digital Acceleration

Förbättra samarbetet för att driva Digital Acceleration

Publicerat av: Redaktionen

COVID-19 har lärt oss en hel del. För mig har det inneburit två större lärdomar.

Förbättra samarbetet för att driva Digital AccelerationDen första är det faktum att pandemin har visat oss hur mycket av vår frihet och tid vi tar för givet och hur lätt det kan tas ifrån oss av något så “litet” som ett virus.

Den andra lärdomen är det faktum att vi människor är motståndskraftiga. Trots avstängningar, karantänåtgärder och allmän socioekonomisk omvandling, så har vi inte bara lyckats komma på fötter igen, utan dessutom anpassa oss och utvecklas under denna osäkra tid.

Detta illustreras bäst av den snabba digitala acceleration som har skett i en tid då störningar skakar om hela industrier i grunden. Låt mig dela ett exempel.

HCLs senaste Digital Acceleration for Business Resilience-rapport identifierade de olika graderna av störningar i leveranskedjan som ägt rum i olika geografiska områden. Bland dem verkar Asien- o Stillahavsområdet (APAC) ha drabbats mest med en betydande andel organisationer som rapporterat störningar över hela verksamheten och i försörjningskedjan. Samtidigt har de uppvisat mer acceptans av tekniska möjliggörare, som exempelvis big data och analys, än genomsnittet.

Likväl är även de mest väldefinierade och lovande strategierna för digitala transformation svåra att genomföra, särskilt vid en tidpunkt när de måste påskyndas. Att initiera och hantera företagsomfattande förändringar i stora organisationer, med rådande komplexitet i dess tekniska grund, kan vara en utmaning i sig. Enligt Boston Consulting Group misslyckas 70% av organisationerna att uppnå sina mål för digitala transformation och detta inkluderar även de toppresterande och marknadsledande organisationerna.

Att en strategi för digital transformation misslyckas kan ha flera olika orsaker. En av de vanligaste bakomliggande faktorerna är dock organisatorisk tröghet, för lika viktigt som tekniken är, så är människo-aspekten den faktor som antingen kan möjliggöra eller bryta alla initiativ för digital transformation.

Att nyttja tvärfunktionellt samarbete: Ett växande behov

Människo-aspekten är ett samlingsbegrepp som definierar områden som operativa modeller, processer, kultur och färdigheter. Ändå är det så att när det gäller hot mot digital transformation tenderar organisationer ofta att underskatta den kompetensnivå hos de anställda som krävs för att effektivt genomföra dessa strategier. Faktum är att Digital Acceleration-rapporten avslöjar att cirka 35% av organisationerna anser att deras brist på egen kompetens är ett av de största hindren för deras digitala tillväxt.

I ett digitalt ekosystem, där data har kommit att bli livsnerven som flyter genom organisationsstrukturen, kan endast en kompetenshöjning påskynda processen. Vad företag nu måste fokusera på är att korsa kompetensen bland de anställda och bryta ner silor som begränsar synligheten över hela företaget. Men är detta ändå inte grundprincipen för en digital revolution?

Oftast delar dock affärsfunktioner ett konkurrensförhållande snarare än ett samarbetsförhållande. Detta leder ofta till förlorade möjligheter, för att inte tala om friktionen mot digital tillväxt. Kedjereaktionerna av en sådan situation inkluderar negativa effekter på det finansiella slutresultatet och på varumärket, som båda leder till hämmad tillväxt i det nya normala.

Problem som dessa stärker bara behovet av tvärfunktionella samarbetsgrupper i en tid av digital acceleration, vilket tillsammans med samarbeten över silor är ett ovärderligt krav på den digitala transformationsresan.

En kraftfull samarbetsmiljö ger ett dubbelt uppsving för företagens digitala acceleration.

För det första ger det förbättrade flödet av information och tydlighet dem förtroende och insikter att investera i rätt teknik, vilket driver fram deras digitala resa. För det andra ger mer insiktsfulla investeringar i teknik dem en fördel som förbättrar deras intäktsvinster och tillväxt.

Bortom intraorganisatoriskt samarbete: Vikten av ett strategiskt partnerekosystem

Organisationer har traditionellt sett haft fullständig kontroll över leveransmekanismen för sina produkter och tjänster. Från analyser till kundbeteende, till produktinnovation, de flesta funktioner utförs internt, med ett minimalt transaktionsförhållande med sina partners.

Med den nuvarande trenden för digitala acceleration måste samarbete med partners bli en fråga om strategiskt samarbete som definieras av relationer utanför kontraktet.

Kanske är en av de största fördelarna med att ha ett strategiskt partnerekosystem tillgången till en multidirektionell strategi för digital transformation. Ett parallellt fokus på tvärfunktionellt samarbete (som beskrivs ovan) och nyttjande av teknikpartners för strategisk innovation kan avsevärt förbättra den operativa effektiviteten, öka lönsamheten och förbättra kundupplevelsen.

Av: Sachin Bajaj, Senior Vice President, Digital & Analytics, HCL Technologies

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>