Forcepoint öppnar Nordiskt datacenter i Sverige

Säkerhetsföretaget Forcepoint – världens största privatägda säkerhetsleverantör – lanserar molntjänster med ett av branschens mest robusta nätverk av datacenter världen över, varav ett av de senaste ligger i Stockholm.

Forcepoint öppnar Nordiskt datacenter i Sverige 1
Anders Ångström, Forcepoint

Säkerhetsföretaget Forcepoint lanserar nu nya molntjänster till sina befintliga och potentiella kunder.

Molntjänsterna är ett naturligt komplement till de lösningar som företaget tidigare erbjudit. Leveransen sker bland annat från företagets nyligen etablerade datacenter i Stockholm som del av det kluster från vilka Forcepoint globalt levererar sina molntjänster.

– Det finns många fördelar med att välja våra säkerhetslösningar, säger Anders Ångström, Nordenchef för Forcepoint. Alla Forcepoint datacenter är ISO27001 och ISO27018 certifierade och garanterar högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet. En annan fördel är att dra nytta av de erfarenheter som görs jorden runt i våra datacenter. För att kontinuerligt ge maximalt skydd mot skadlig kod och andra hotbilder förses och delar alla datacenter information från Forcepoints globala skyddsnätverk kallat Threat seeker. Threat Seeker inspekterar upp emot 4 petabyte data varje månad efter skadlig kod och malware, varje gång ett nytt hot upptäcks uppdateras alla datacenter med informationen som då skyddar Kundernas infrastruktur från att bli ”infekterad”.

Forcepoint erbjuder därmed sina kunder allt från separata lösningar för Kundernas egna datacenter till molntjänster där Forcepoint ansvarar för all drift och underhåll och därigenom garanterar tillgänglighet och funktionalitet. Ansvarig för att hantera försäljning och kontakten är Forcepoints nordiska distributör Commaxx. Commaxx har vuxit de senaste åren inte minst tack vara portföljen med säkerhetslösningar där Forcepoints erbjudanden är en viktig del.

– Vi ser Forcepoint som en av de starkaste leverantörerna inom Data Loss Prevention, säger Robert Wadstein, vd för Commaxx i Sverige. Intresset för säkerhet är stort och det ökar när nu GDPR, EU:s nya datasäkerhetsförordning, träder i kraft om ett år. Vi är stolta över vårt samarbete med Forcepoint och hoppas kunna bidra till den fortsatta tillväxten.