Förenkling är ledordet för 2016 – enligt Dr Werner Vogels

Snabbare utveckling, smidigare infrastruktur, smartare integration och stabil säkerhet. Där har du några viktiga områden där molnet erbjuder stora förbättringsmöjligheter under 2016, enligt Dr Werner Vogels, vice vd och CTO på Amazon.com.

För varje år som går blir teknik och mjukvara allt viktigare i våra liv och det är svårt att täcka in alla trender som påverkar oss i den här artikeln. Istället kommer jag att fokusera på ett antal saker som vi på AWS tror kommer att ha en direkt påverkan på våra kunder under året – och på sådant som vi tror kommer att få ett ordentligt genomslag.

Werner Vogels it-kanalen
Werner Vogels

Enklare att skapa, bygga och utveckla

Trots alla löften om att tekniken skulle göra våra liv enklare har själva mjukvaran ofta blivit alltmer komplex. Det går stick i stäv med vad visionären och systemvetaren John Gall sa redan på 1970-talet när han konstaterade att ”mjukvara som konstrueras som komplicerade system nästan aldrig fungerar”.

Det finns komplicerade system som fungerar, men de började sina dagar som enkla system. Det är helt enkelt lättare att bygga ett enkelt system som är säkert, tillförlitligt och användbart och därefter bygga ut det, än det är att skapa ett komplicerat system från grunden.

Den insikten ligger till grund för det växande intresset för förenkling av allt från mjukvara till system och infrastruktur. Under 2016 ser jag framför mig hur jakten på förenkling kommer att ta fart på riktigt. Och här kommer molntjänster och ny teknologi i molnet att spela en central roll:

Förenklat servicebyggande: mikrotjänster

Idag kan ett CRM-system innehålla samtliga med någon form av koppling till kunddata. Men ett system för kundlogin – som används ofta – ställer helt andra krav på tillgänglighet och skalbarhet än en adressdatabas över kundstocken. Trenden vi ser nu är att den här typen av monoliter till system bryts ner i mindre beståndsdelar.

Att dekonstruera tjänster och system till minsta möjliga byggsten på det här sättet blir allt hetare inom mjukvaruutveckling. Resultatet är mikrotjänster, inte sällan uppbyggda runt supportsystem som Docker. Den här utvecklingen skyndas på av de containerlösningar som finns på marknaden och av de molntjänstleverantörer som gör det enkelt att bygga upp och hantera den här typen av miljöer.

Under 2016, och även längre fram, räknar vi med att det här kommer att bli standardförfarande när nya tjänster utvecklas.

Förenklade miljöer: serverlös arkitektur

Uppgången för serverlösa arkitekturer har varit en av de senaste årens stora revolutioner. Det här skiftet innebär en radikal förenkling av utvecklingen av nya tjänster. Och när utvecklarna inte längre behöver oroa sig över att hantera en hel serverpark kan de fokusera mer på själva affärsnyttan. I slutändan är det ju så att ingen server är så enkel att hantera och underhålla som ingen server alls.

Lanseringen av AWS Lambda har spelat en mycket viktig roll i den här utvecklingen och vi har redan sett flera exempel på hur hela företag byggs upp i helt serverlös miljö. Mycket pekar på att det här formligen kommer att explodera under 2016.

Förenklad integration: API:er för allt, överallt

Mjukvaruutveckling handlar inte längre om att bygga allt från grunden och sköta all drift och hantering själv – det handlar om att koppla samman flera olika tjänster och få dem att jobba tillsammans. Utan ett Application Programming Interface (API) hade det inte varit möjligt.

Det som gör API:er så fantastiska är att de kan användas både internt och externt. Idag ser vi dessutom hur även äldre system uppgraderas med den här tekniken, så att de blir tillgängliga för kunder och partners och det i sin tur öppnar upp både för nya samarbeten och för nya intäktsmodeller.

Från 2016 och framåt räknar vi med att alla företag med någon form av B2C-verksamhet kommer att börja dra nytta av API:er och jag ser verkligen fram emot den våg av innovation som det kommer att resultera i.

Förenklad säkerhet: Molnet blir bästa sättet att skydda din verksamhet – och dina kunder

Vi har redan sett flera exempel på hur företag flyttar sina mest affärskritiska processer till molnet och jag tror att 2016 blir året när vi kommer att få se en allmän acceptans för att ”organisationer är säkrare i molnet än i sina egna datacenter”.

Att det är just tunga aktörer i finansbranschen som är bland de första att ta det här steget förvånar säkert en del. På AWS-konferensen re:Invent förklarade Rob Alexander, CIO på bank- och kreditkortsjätten Capital One, att säkerhet är en viktig drivkraft bakom deras arbete tillsammans med AWS, som bland annat ska resultera i att de reducerar antalet egna datacenter från åtta till tre under de kommande två åren.

Att lägga över såväl drift som underhåll av infrastruktur på en molnleverantör är dessutom ett utmärkt sätt för en organisation att förenkla sitt säkerhetsarbete. Oavsett organisationens storlek.

Det är fortfarande tidigt i utvecklingen

2016 har bara precis börjat och jag har i denna artikel egentligen bara skrapat lite lätt på ytan av allt som vi kan vänta oss i teknikvärlden under året. Jag är säker på att vi kommer att få se många, många fler exempel på hur tekniken integreras ytterligare i våra liv, och förändrar både hur vi lever och hur vi interagerar med vår omvärld.

Werner Vogels, vice vd och CTO, Amazon.com

Post Comment