Företag har inte tid för nertid

[KRÖNIKA] Dagar, timmar eller minuter – det spelar ingen roll hur lång tid det handlar om, all nertid är kostsam.

Företag har inte tid för nertid 1
Stefan Spendrup, Nordenchef

Det sägs att oplanerade driftstopp världen över kostar företag flera miljarder dollar i förlorad inkomst varje år, för att inte nämna den påverkan de har på produktiviteten, motivationen hos de anställda, företagets rykte och det extraarbete som krävs på IT-avdelningen.

Kombinationen av allt fler uppkopplade enheter, användningen av diverse IoT-tekniker inom företag och ökad innovation på marknaden bidrar till att mobilitet är livsviktigt för att hålla företagets verksamhet igång. De har helt enkelt inte tid för nertid.

Arbeta med apparater

Enligt vår rapport Managing the Mobility Tsunami kommer 65 procent av anställda i Sverige i kontakt med någon typ av mobil enhet i sin arbetsmiljö varje dag. Det kan vara streckkodsscanners, personsökare, kroppsnära teknik eller olika fältanpassade enheter inom olika branscher.

Oavsett om det rör en specialanpassad enhet eller en konsumentprodukt som används i arbetet har digitaliseringen gått så snabbt att den genomsnittliga arbetaren använder flera olika enheter i sitt dagliga jobb. För att kunna vara produktiva är det därför av yttersta vikt att enheterna fungerar som de ska. I rapporten framgår det att det för 79 procent av respondenterna skulle vara omöjligt eller väldigt svårt att sköta sitt jobb ordentligt utan en mobil enhet.

Samtidigt svarar 75 procent att när ett problem uppstår med en enhet de behöver i jobbet, är det någon annan som löser det. Det finns alltså en kunskapsklyfta när det gäller hanteringen av affärskritiska enheter.

Effekten av nertid

Det finns fler bevis på hur beroende vi är av mobila enheter – år 2022 kommer 1,87 miljarder människor använda mobila enheter i sitt dagliga arbete. Och allt eftersom mobiliteten ökar så sker även en förändring gällande vilken enhet som blir den viktigaste i jobbsammanhang. Vi är inte längre ”fastkedjade” vid våra datorer utan vi använder mindre enheter i allt större grad: surfplattor, mobiler och kroppsnära teknik.

Mot bakgrund av detta är det inte så konstigt att 92 procent de svarande redan nu anser att det är störande att vara utan sin mobila enhet i jobbsammanhang. Denna siffra kommer garanterat att fortsätta öka. Effekten av att vara utan sin mobila enhet kan vara betydande – 65 procent av de svarande känner sig mycket stressade när något går fel med den mobila enhet de använder mest i jobbsammanhang.

Detta, i kombination med ökningen av cyberattacker och antalet hackare som infiltrerar mobila enheter, gör att företag bör göra allt de kan för att säkerställa att verksamhetens mobila enheter skyddas. Gartner förutspår att år 2021 kommer 27 procent av företagens datatrafik att ledas utanför det egna nätverket och flöda direkt från bärbara enheter till molnet.

När allt fler jobbar på distans eller ute på fältet, ökar också risken att deras enheter stjäls eller förloras (på grund av deras storlek och att de är så lätta att ha med sig), vilket i sig medför en risk för företag och också kan resultera i lertid.

Kostnaden för att skydda och spåra enheter utan en mobilitetshanteringslösning kan bli omfattande, inte bara kostnadsmässigt utan också mätt i tid. För IT-avdelningen kan den här typen av enhetshantering ta stora resurser i anspråk, särskilt om den anställde jobbar från ett branschkontor eller på annan plats.

Av Stefan Spendrup, Nordenchef

 

Post Comment