Hem Nyheter Företag måste ge utvecklare förutsättningar att vara effektiva

Företag måste ge utvecklare förutsättningar att vara effektiva

Publicerat av: Redaktionen

Det är svårt att hitta – och behålla – bra utvecklare.

Företag måste ge utvecklare förutsättningar att vara effektiva 2

Jonas Jonsson, Head of Technology & Solutions i Norden på Red Hat

En utmaning som kanske är särskilt tydlig i Norden.

Företag och organisationer har mycket att vinna på att inte bara skapa rätt förutsättningar för att locka talang – de behöver bygga en organisation och en infrastruktur som gör det möjligt för utvecklarna att vara effektiva och ägna sig åt värdeskapande och värdefulla uppgifter så att de klarar av att behålla dem.

Det råder en skriande brist på kompetenta och erfarna utvecklare. Den digitala transformationen har medfört ett ökat behov hos IT-bolag och startups, men även inom mer ”traditionella” branscher arbetar man aktivt för att säkerställa att IT-avdelningen bidrar till kärnverksamheten och skapar strategiskt värde och inte bara agerar supportfunktion.

Idag ställer kunder, partners och medarbetare allt högre krav på företags IT-lösningar, tjänsterna ska vara smidiga, stabila och enkla att använda. Det är ytterligare en drivkraft bakom det ökade behovet av utvecklarkapacitet, och ytterligare en anledning till det stora behovet av utvecklare.

För att kunna tillgodose de växande behoven fokuserar allt fler organisationer på att bygga upp en egen förmåga att skapa nya applikationer, ta fram nya tjänster och säkerställa att den egna verksamheten hänger med i den snabba utvecklingen. Företag står inte bara inför utmaningar när det gäller att rekrytera utvecklare, på en arbetsmarknad där efterfrågan är stor och tillgången liten är det oerhört viktigt att även lyckas behålla befintliga medarbetare.

Att bygga upp en attraktiv arbetsmiljö handlar inte bara om att möta krav på löner och förmåner, det handlar inte bara om att tillhandahålla den hårdvara som efterfrågas – det handlar till minst lika stor del om att bygga upp en intern miljö som är attraktiv att jobba i.

För en utvecklare innebär det kanske först och främst att applikationer byggs i moderna och flexibla miljöer. Idag talar man mycket om containers och att dra nytta av de möjligheter som molnteknologin erbjuder. För många företag är det redan en självklar byggsten, men för andra skulle det innebära ett ganska stort steg att ta – bort från en trygg miljö med bekanta verktyg och processer som varit på plats under lång tid, till ett nytt ramverk, som dessutom är under konstant utveckling och förändring.

För att vara effektiv behöver man känna sig inspirerad och motiverad. Vad som ger inspiration är självklart högst individuellt, men en nyckel för att bibehålla motivation över tid är att ha tillgång till rätt verktyg. Inte sällan är det samma sak som att ha tillgång till nya verktyg. Det är en utmaning för många företag som gärna håller fast vid det gamla och beprövade, ibland på grund av rädsla för säkerhetsbrister eller andra barnsjukdomar. Försiktighet är bra, men i det här fallet kan man definitivt vara för försiktig.

Man riskerar att begränsa utvecklarna, begränsa företagets möjligheter att ta del av den innovation som finns och riskerar i förlängningen att skada den egna konkurrenskraften gentemot mer snabbfotade konkurrenter.

Vanligtvis lägger utvecklare en betydande del av sin tid på administration och enklare, repetitiva uppgifter, som att starta upp sin utvecklarmiljö. Det är den typ av uppgifter som lämpar sig bra för automation och det finns gott om self-service-lösningar där ute som kortar ledtiderna betydligt och håller mängden manuell hantering på ett minimum.

Med den skriande bristen på utvecklarkompetens kan man tycka att svenska företag överlag borde vara duktiga på att utnyttja utvecklarnas tid till max. Men i verkligheten har många organisationer vi varit i kontakt med haft mycket att vinna på att fokusera mer på ’developer efficiency’. Inte minst om man vill ha nöjda utvecklare som stannar länge, och undvika att ständigt vara tvungen att försöka ersätta kompetens på en extremt hårt konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Av: Jonas Jonsson, Head of Technology & Solutions i Norden på Red Hat

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>