Företag sämre än offentlig sektor på digitalisering

Svenska företag har inte kommit lika långt i digitaliseringen som offentlig sektor. Det visar Vismas Digitaliseringsindex, som bygger på en ranking från 1 200 vd:ar och ekonomichefer inom svenskt näringsliv och offentlig sektor gällande organisationens digitaliseringsgrad.

Medan Sveriges totala digitaliseringsindex når upp till 38 procent är motsvarande siffra för offentlig sektor hela 52 procent.Företag sämre än offentlig sektor på digitalisering 1

– Det är anmärkningsvärt att offentlig sektor ligger så långt före vinstdrivande företag. En förklaring kan vara de många administrativa processer som finns i kommuner och landsting. När manuell handläggning reduceras och ledtider kortas sparas både tid och pengar, säger Carola Lissel, vd för Visma Software.

Attestering av fakturor och tidrapportering är de områden där både företag och offentlig sektor har kommit längst med sin digitalisering. Där ligger digitaliseringsgraden på närmare 60 procent. Betydligt sämre placerar sig automatisering av nyckeltal, inkommande fakturor och reseräkningar, där siffran som mest når 30 procent.

– Att både reseräkningar och inkommande fakturor har så pass låg digitaliseringsgrad är förvånande eftersom de är enkla att automatisera och sparar in mycket arbetstid, säger Carola Lissel.

Ranking: grad av digitalisering bland svenska företag och kommuner per funktion

1. Attestflöde 57 %
2. Tidrapportering till lön 57 %
3. Automatisk betalning 46 %
4. Utgående fakturor 31 %
5. Automatiskt uppdaterade nyckeltal 30 %
6. Inkommande fakturor 23 %
7. Reseräkning till lön 22 %

Post Comment