Förlegade strukturer sätter krokben för hur bra vi använder data
Hem Reportage Förlegade strukturer sätter krokben för hur bra vi använder data

Förlegade strukturer sätter krokben för hur bra vi använder data

Publicerat av: Redaktionen

Uttrycket ”data är det nya guldet” är minst sagt ett barn av vår tid.

Men guldrushen har inte startat på allvar ännu.

Det är först när majoriteten av våra medarbetare kan använda data för att kontinuerligt underbygga små och stora affärsbeslut som vi kan prata om datavärldens Klondyke.

Trots den uppenbara potentialen går hela två tredjedelar (68%) av all företagsdata till spillo, enligt en undersökning av Seagate Technology. Samtidigt som datadrivna företag kan uppnå 70 procent mer intäkt per medarbetare. Vad gör vi för fel?

Det som ofta pekas ut som boven till de outnyttjade möjligheterna är data-teamens ensamrätt till datan. När tillgången begränsas till dessa få utvalda samtidigt som resterande medarbetare blir beroende av att dessa team har tid och möjlighet att hjälpa till, blir varje datadrivet beslut ett stort projekt i sig själv och det ligger i farans riktning att beslut, på grund av tidsbrist, fattas utan dataunderlag.

Förlegade strukturer sätter krokben för hur bra vi använder data

Fredrik Holmgren, Country Manager, Tableau Sweden

När mängder av viktig, konkurrensstärkande data ligger inom räckhåll för de flesta bolag, vore det väl vansinnigt att inte skapa rätt förutsättningar för att använda den. Ändå är det precis det som händer. Företag bygger in datakompetensen hos ett fåtal samtidigt som beslut som kräver datainsikter hanteras på bred front. Att flaskhalsar och tröga processer uppstår, är en naturlig följd.

Riv ner datasilos

Företag behöver demokratisera sin dataanalys genom att ge fler medarbetare förutsättningar att kunna förstå och använda sig av data i sitt dagliga beslutsfattande.

Enligt en undersökning Tableau genomförde i höstas, uppgav nästan 70 procent av svenska chefer att data kan bidra till att fatta träffsäkra beslut. Samtidigt ansåg dessa chefer att bristen på förståelse (49%) och den överväldigande mängden data (39%) är de största hindren mot att data används mer flitigt.

Enligt en undersökning av Tableus partner Accenture, trodde 37 procent av alla medarbetare att en utbildning i att använda data skulle öka deras produktivitet. Företag förstår alltså kraften och de begränsningar som finns, och behöver agera på dessa.

Fem åtgärder för dig som vill bygga en datamogen organisation

Under mina år i branschen har jag sett hundratals kunder göra en förändringsresa mot att bli mer datadrivna. Nedanstående råd grundar sig på just dessa erfarenheter och handlar i grunden om att skapa en datakultur tillgänglig för alla.

Mappa medarbetares datafärdigheter

Börja med en nulägesanalys för att få koll på dina medarbetares nuvarande kunskapsnivå och förståelse för data. Utifrån det kan ni avgöra vilka som ska ha tillgång till vilken data för att kunna använda den produktivt och få ut mest nytta av den.

Tekniken är viktig, men värdet är viktigare

De tekniska färdigheterna är så klart A och 0 när ni kompetensutvecklar medarbetare. Men det är i många fall avgörande att också inkludera utbildningsprogram som fokuserar på värdet av att arbeta med data, hur den kan bidra till medarbetarnas arbetsvardag och till bättre erbjudanden eller service. Alla måste ha en god förståelse kring ”varför” data är viktigt.

Stöd upp med enkla interna strukturer

Som med allt nytt, kan det kännas trögt till en början. I tillägg till att erbjuda utbildningar, behöver företag även anpassa sina interna strukturer så att användningen av data hos fler medarbetare blir enklare. Till exempel genom att utforma guider som vägleder i olika datauppgifter, eller genom forum och onlinesupport modererade av dataexperterna inom organisationen som får agera ambassadörer.

Stryk ”Klar” ur vokabulären

Kunskap är färskvara så tro inte att en utbildningsinsats garanterar framtidssäkring. Uppföljning är kritiskt för att löpande upptäcka eventuella kunskapsluckor som behöver åtgärdas inför nästa utbildningsinsats. Ett sätt att identifiera dessa kan vara att låta medarbetarna utvärdera sig själva efter varje gång, ett annat att de genomgår mer regelbundna, korta uppföljningstester.

Visualisera mera!

Vår värld är visuell och vi som människor har utvecklat en stark förmåga att identifiera färger och mönster. Med enorma mängder data, blir därför en visuell manifestering väsentligt kraftfullare än listor med datapunkter. Genom att göra data visuell gör man den mer tydlig och tillgänglig så att fler själva kan utforska och hitta nya insikter.

Företag som inte enbart ser potentialen i data utan också i sina medarbetares förmåga att kunna förstå och analysera den, är också de som på allvar kommer att kunna skapa en datadriven företagskultur. I en sådan demokratiseras data och kraften av denna flerfaldigas. Först då kan vi tala om att guldrushen är här på allvar.

Fredrik Holmgren, Country Manager, Tableau Sweden

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>