Fortino Capital investerar i Cenosco för att öka tillväxttakten hos denna programvaruaktör inom Asset Integrity Management

Fortino Capital Partners, en ledande europeisk programvaruinvesterare, meddelar att man investerar i Cenosco, en nederländsk specialist på programvara för hantering av anläggningsintegritet.

Fortino Capital investerar i Cenosco för att öka tillväxttakten hos denna programvaruaktör inom Asset Integrity Management 1Cenosco har sitt huvudkontor i Haag och lokal närvaro i Kroatien. Företaget har 75 anställda och är verksamt i 30 länder, med programvara som används i cirka 100 anläggningar världen över.

Cenoscos programvara används centralt i tillgångstunga industrianläggningar inom olje-, gas-, kemikalie-, energi- och elkraftverksegmenten. Det är ett webbaserat verktyg för hantering av anläggningsintegritet som hjälper användarna att fatta smarta inspektions- och underhållsbeslut för att öka säkerheten, öka anläggningstillgängligheten och minska kostnaderna för anläggningsunderhåll.

Efter 20 års organisk tillväxt beslutade Cenoscos grundare att tiden var inne att hitta en extern partner som kunde stödja företaget i nästa tillväxtfas för att frigöra programvarans fulla potential. Cenosco kommer att fortsätta att investera i produktutveckling i nära samarbete med sina partner. Dessutom prioriteras ytterligare professionalisering av organisationen, vilket framgår av ett betydande antal planerade anställningar för 2021 för företagsledning, domänexpertis och genomgående i den övriga organisationen.

Mischa Simonis, medgrundare och VD på Cenosco: ”Vi är extremt nöjda med att ha Fortino Capital som ny aktieägare i Cenosco. Fortino för med sig viktig B2B-programvaruexpertis och ett stabilt nätverk som gör det möjligt för Cenosco att växa ytterligare och bli starkare. Tack vare mer än 20 års erfarenhet och våra starka partnerskap inom olje- och gasindustrin är vi väl positionerade för att utnyttja de möjligheter denna marknad kommer att ge med tanke på åldrande anläggningar och ett nytt fokus på digitalisering.”

Fortino Capital investerar i Cenosco tillsammans med den aktuella ledningen (grundarna), som fortsätter att vara operationellt aktiv för att förverkliga nästa tillväxtfas. Cenosco är den 22:a investeringen i B2B-programvara som gjorts av Fortino Capital och den sjunde plattformsinvesteringen från dess private equity-tillväxtfond

Wouter Van de Bunt, partner på Fortino Capital: ”Vi är verkligt imponerade av Cenoscos framgångar under de senaste 20 åren. Företaget har skapat en förstklassig produkt som har potential att bli marknadsstandard för hantering av anläggningsintegritet. Cenosco passar också perfekt in på investeringskriterierna för vår tillväxtfond: missionskritisk programvara, kraftig och lönsam tillväxt, global närvaro och massiva möjligheter till framtida tillväxt. Vi gläder oss åt att tillsammans med grundarna kunna stödja Cenosco i nästa fas av ökad tillväxttakt.”