FOSSID etablerar första oberoende speglingen av världens största arkiv av öppen källkod

FOSSID först ut att spegla Software Heritages växande källkodsarkiv om 5 miljarder filer för att ge kontinuerlig tillgång till vårt digitala världsarv

FOSSID etablerar första oberoende speglingen av världens största arkiv av öppen källkod 1FOSSID och Software Heritage har slutit ett avtal för att skapa den första oberoende speglingen av världens största källkodsarkiv.

5 miljarder källkodsfiler

Software Heritage samlar, bevarar och delar mjukvara i ett universellt arkiv, som i nuläget uppgår till 5,3 miljarder filer från 86,4 miljoner mjukvaruprojekt (inklusive Debian, GitHub, GitLab, Gitorious, GoogleCode, GNY, HAL, Inria, Python Package Index, med flera).

FOSSID tillhandahåller och driftar den första oberoende speglingen utanför Inria, den franska institutionen för datavetenskap och automation.

Bevarar vårt digitala arv för eftervärlden

“Arkivets syfte är att strukturera och bevara mänsklighetens digitala landvinningar inom vetenskap och teknologi, samt kulturella aspekter som följer därav.”, sade Professor Roberto Di Cosmo, medgrundare och ledare för Software Heritage. “FOSSID delar vår vision och genom att öppna en oberoende spegling av arkivet i Paris, säkerställer vi en långsiktig tillgång till vårt digitala arv och möjliggör vetenskaplig reproducerbarhet”.

“Vi hjälper företag att effektivisera utvecklingsprocessen genom att förenkla användandet av fri och öppen källkod (Free and Open Source Software, eller FOSS), gör mjukvarans ursprung spårbar och definierar licensierings- och säkerhetsbegränsningar”, sade Oskar Swirtun, VD för FOSSID AB. “Genom att stödja Software Heritage med en spegling av arkivet, skapar vi nytta inte bara för industrin utan även akademin och gör det möjligt för fler att dra nytta av mjukvarubyggstenarna i den digitala revolutionen vi bevittnar nu”.

Ett källkodsarkiv under ständig tillväxt

Software Heritage är ett icke vinstdrivande initiativ som värnar om kultur- och forskningsbehov, såväl som behov från industrin. Detta görs genom att ständigt samla, bevara och göra tillgängligt all känd mjukvara i världen, från en växande lista av mjukvaruprojekt, utvecklingsservrar och forskningsarkiv.