Framtidens operatörsaffär

Omsättningen för telekomtjänster I Sverige har fallit de senaste 10 åren.

Framtidens operatörsaffär 1Behöver framtidens operatör nischa sig eller ta ett helt nytt grepp om sin operatörsroll? Genom att kombinera traditionella operatörstjänster med IoT lösningar möjliggör TH1NG nya intäktsströmmar som ökar lönsamheten. Samarbeten och partnerskap är en viktigt pusselbit för den framtida operatören anser TH1NG.

Detta pratar Klas Westholm, VD på TH1NG om när han medverkade i Telekomstudions panel om telekombranschens minskade intäkter, enligt rapport från PTS.

Tack till Mats Rosegaard Sjödin för inbjudan samt panelkollegorna Bengt G Mölleryd från PTS och Anne-Louise Wirén från Hallon.