Framtidsdoktorn: ”Utan människan blir IoT ett Internet of nothing”

Under IDC:s IoT-konferens den 22 maj lyfte forskaren Petra Sundström blicken över teknik och affärer och pekade på några ovillkorliga framgångsfaktorer. Samtliga handlade om människan.

Det talas ju en hel del om sakernas internet nu. Det är lätt att få intrycket att det är nästa stora grej när man lyssnar på leverantörer och bedömare. Men det räcker med en titt omkring oss för att vi ska inse att det är fel. Det är inte nästa stora grej. Det händer nu. Vi är redan i det. Men för all del bara i början och frågetecknen är många, nya lär dyka upp.

Petra Sundström, Ayond
Petra Sundström, Ayond.

För att räta ut några av dess anordnade IDC igår en konferens i Stockholm kring temat. Utöver leverantörerna Oracle, BMC Software och Telia var också en forskare inbjuden att tala, nämligen Petra Sundström. Hon har forskat kring kommunikation mellan människa och maskin på Sics Swedish ICT och deras enhet Mobile Life. Idag arbetar hon på kommunikationsbyrån Ayond.

Människan i loopen

Petra sammanfattade själv sitt budskap i inledningen: Internet of things är internet of nothing utan människor. Och det är ett budskap riktat till dig som utvecklar eller ska utveckla lösningar till kunder.

– Vi måste bygga lösningar som tar in människan i loopen, det handlar inte om automation utan om empowerment. Gör tekniken tillgänglig, men låt människan behålla makten, sa Petra.

Glöm alltså visioner om att skapa lösningar som ska försöka förutse vad människor vill ha eller kommer att göra i givna situationer. Vi är för irrationella för att det ska fungera, konstaterade Petra.

Hon pekade också på en annan aspekt kring IoT: ROI. Eller rättare att det är svårt att räkna på lönsamheten i alla lägen och framför allt att det inte alltid är alldeles relevant. Hon lyfter fram Volvo som ett exempel.

– Deras tjänst Volvo On-call har kostat massor av pengar och är inte ekonomiskt försvarbart än. Men det har skapat en mass buzz, och det stärker varumärket.

Uppkoppling skapar gemenskap

Ett annat exempel är Teenage Engineering, som står i begrepp att lansera en uppkopplad högtalare. Enligt Petra har de inget konkret skäl till varför den ska vara uppkopplad, utan de gör det för att det går.

– Vad det ska användas till kommer att utarbetas tillsammans med användarna. Och det här stärker varumärket, det bygger en community. Alla som har en högtalare blir sammankopplade genom tekniken, sa Petra.

Det är möjligen insikter och slutsatser som ligger en bit bort för dig som jobbar med affärer mot slutkunder. Men om du tittar tillräckligt nära, eller med tillräckligt öppen blick, är chansen stor att du ser möjligheterna även ur det perspektivet.

Post Comment