Freja eID i avtal med 210 organisationer för e-legitimering

Verisec AB meddelar idag att man för närvarande har avtal, direkt eller indirekt, med 210 organisationer inom såväl privat som offentlig sektor, för användande av e-legitimationen Freja eID.

Freja eID i avtal med 210 organisationer för e-legitimering 1Freja eID+ är sedan januari 2018 Sveriges enda statligt kvalitetsmärkta mobila e-legitimation. Den fungerar för identifiering och signering online, för fysisk identifiering samt identifiering mellan privatpersoner. Freja eID finns också som e-tjänstelegitimation där de privata och yrkesmässiga rollerna separeras.

Freja eID är en plattformstjänst där å ena sidan användare säkert identifieras in i systemet och kan återanvända sin elektroniska identitet till en lång rad tjänster – så kallade förlitande parter – som å andra sidan litar på den utfärdade identiteten. Bland de förlitande parterna finns såväl offentliga organisationer, som 1177.se, Skatteverket och Lunds universitet som kommersiella, exempelvis Resurs Bank, Telia och Studentkortet. Cirka en fjärdedel av Sveriges kommuner och regioner har också avtal om användning av Freja eID.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Vi fortsätter att ta in nya kunder i hög takt och kan konstatera att antalet användare nu också börjar stiga, om än från relativt låga nivåer. Utmaningen med att lansera en plattform är att du måste attrahera både tjänster och användare för att plattformen ska få något värde. Detta kan göras på flera sätt, vi valde att först satsa på att bygga upp antalet tjänster. Detta har visat sig vara en framgångsrik strategi givet det stora antal förlitande parter vi har tecknat avtal med och vi kan se hur de i sin tur nu börjar attrahera allt fler användare.”