I frontlinjen – kampen mot IT-relaterad brottslighet

Partners kan hjälpa små och medelstora företag att förstå vikten av säkerhetslösningar som Firewall-as-a-Service för att skydda sina tillgångar.

florian-malecki
Florian Malecki, product marketing director, Dell Security

Det är i slutet av 2016, men många företag runtom i Europa har fortfarande en förvånande dålig förståelse kring vikten av att skydda sina datatillgångar och IT-infrastruktur med uppdaterade säkerhetslösningar. När man tittar på de allvarliga konsekvenserna som till exempel Ransomware kan orsaka ett företag är det viktigt att organisationer inte ignorerar tekniken som skyddar dem. Vanliga anledningar för denna ignorans är kostnad och brist på information – och det är här som kanalen kan bli en betrodd rådgivare. Inte bara i att stödja sina kunder med att hitta det bästa skyddet till billigaste peng, utan också att med hjälp av deras branschexpertis utbilda kunderna i den kritiskt nödvändiga teknologin.

När det gäller information eller know-how, är det ofta svårt för små och medelstora företag (SMB) att hålla jämna steg med den senaste utvecklingen och därmed anpassa sina säkerhetsåtgärder för varje nytt hot. Det är där allt fler SMB:s efterfrågar en betrodd IT-partner för att hjälpa dem med deras säkerhet.

Först och främst behöver kanalpartners säkerställa att beslutsfattarna inom kundernas organisationer till fullo förstår arten och omfattningen av dagens it-hot. Många av dessa hot är dynamiska och sofistikerade, de söker efter alla möjliga sätt att infiltrera företagsnätverk och stjäla information, hålla data gisslan och ibland även helt enkelt att störa verksamheten – något som kan kosta det utsatta företaget miljonbelopp. Frontlinjen i kampen mot IT-brottsligheten förändras ständigt, så det är viktigt att ständigt fortsätta identifiera nya vektorer och sårbarheter samtidigt som man täpper till funna säkerhetshål och breddar skyddsåtgärderna för att förhindra framtida attacker. För att säkerställa att ett företag har ett tillräckligt skydd för sina filer, sin intellektuella egendom, ekonomiska och konfidentiella information, är det nödvändigt att använda en lösning som också utvecklas. Som svarar upp mot den ständigt föränderliga hotbilden.

Företag av alla former och storlekar kommer därför att behöva mycket hjälp från kanalen när det gäller att öka medvetenheten om cyberhot och de potentiella konsekvenserna om man har otillräckliga skyddsåtgärder på plats. Men detta är bara halva sanningen, eftersom att dessa argument aldrig kommer förmå organisationer att lägga mer pengar på att köpa ny säkerhetsteknik, i synnerhet eftersom att få företag har den interna IT-expertis som krävs för att driva dessa nya lösningar på ett effektivt sätt.

Men i en värld där alla använder molnet, varför skulle företag idag köpa säkerhet i förskott och hantera det själva? Så tänker en ökande andel av SMB:s som vänder sig till en betrodd IT-partner för att ha hand om säkerheten åt dem. Säkerhetsteknik lämpar sig mycket väl för molnmodellen. Istället för att investera i best-of-breed-enheter eller programvara – som i slutet av femårsinköpscykeln inte längre är ändamålsenlig väljer företag molnsäkerhet för att ha sinnesro – de vet att deras leverantör ständigt uppdaterar enheter, programvara och protokoll för att skydda mot de senaste säkerhetshoten.

Några av de viktigaste säkerhetsteknikerna, inklusive nästa generations brandväggar, Secure Mobile Access och e-postsäkerhetslösningar kan kräva en hög initial investering som avskräcker kunderna. Det är där det nya tankesättet kring traditionella tekniker som brandväggar kommer in. Till exempel Firewall-as-a-Service (FWaaS), där partners kan erbjuda sina kunder all hårdvara, mjukvara och tjänster som behövs för att driva en omfattande och uppdaterad nätverkssäkerhetslösning för företagskunder. Med en fast månadsavgift kan företag lämna över sin brandväggssäkerhet till en partner som underhåller de allra senaste versionerna av de mest effektiva säkerhetsplattformarna på marknaden, och därmed skydda sina tillgångar utan att avsätta ytterligare medel för uppgraderingar eller för att utbilda personal.

Kanalpartners kan fortsätta att utvecklas som branschexperter och leverantörer av de bästa teknikerna för att passa varje kunds specifika behov. FwaaS kommer stärka återförsäljarnas rykte som problemlösare; de bespara sina kunder betydande investeringar i säkerhetsteknik samtidigt som de skapar nya intäktsströmmar från kompletterande tjänster såsom rapportering, analys, rådgivning och konfigurationsändringar.

 

 

 

Post Comment