Fruktbart samarbete mellan Oracle och Arrow

[KANALPARTNER] Havovi Yazdabadi, Channel Sales Leader för Storbritannien, Irland och norra Europa inom Oracle Technology & Cloud Systems samarbetar på regelbunden basis med Arrow.

Fruktbart samarbete mellan Oracle och Arrow 1
Havovi Yazdabadi, Channel Sales Leader för Storbritannien, Irland och norra Europa inom Oracle Technology & Cloud Systems

Hon arbetar nära ledningen när det handlar om att ta fram strategier för att expandera såväl Oracles som Arrows verksamhet genom kanalens nätverk.

  • Just nu har vi daglig kontakt med tanke på att miljön kring ”VAD” (Value Added Distributor) förändras och antar en ny form då Oracle övergår till att bli marknadsledande inom Molnet, säger Havovi Yazdabadi.

Högt värderad samarbetspartner

Samarbetet mellan de båda företagen baseras, enligt Havovi Yazdabadi, på att Arrow är en av Oracles högst värderade affärspartners samt att de i egenskap av värdeökande distributör (VAD) hjälper dem att skala upp och växa sitt ekosystem för partners. Samtidigt driver de lösningar för Oracle Technologies inom ”Premise” och ”Cloud” och erbjudanden inom hårdvara. Havovi Yazdabadi förklarar närmare:

  • Det här samarbetet startade efter köpet av Sun och har utökats både brett och snabbt till våra fyra länder i Norden (och de flesta i EMEA). Vilket ger oss ett djup och en räckvidd som krävs för att utnyttja kanalen. Just nu har vi ett särskilt stort fokus på MSPs och Molnet.

Havovi Yazdabadi poängterar vidare att Oracles partnerskap med Arrow är på regional nivå för Europa som helhet men också på en landsnivå i Sverige och i Norden. Hon menar att det finns otaliga fördelar i och med samarbetet med Arrow. I grund och botten handlar det självklart om att öka omfattningen på affärsområden men det är också värdefullt att kunna arbeta nära för att öka räckvidden.

Effektiv övergång till Molnet

Oracles ambition är att arbeta med Arrow som, tack vare sitt omfattande ekosystem för partners, kan möjliggöra en övergång till Molnet genom att driva verksamheten stegvis, i synnerhet inom segmentet medelstort till storskaligt i Norden betonar Havovi Yazdabadi.

  • Vi tittar även på hur Arrow kan föra med sig nya molnpartners och förbereda dem och utrusta dem att bedriva affärsutveckling och implementering av Oracles moln, system och teknikportfölj, beskriver hon vidare.

Ekosystemet kan stärka kunderna

Havovi Yazdabadi menar att Oracle kan, tillsammans med Arrow, ha betydligt större möjlighet att nå ut till befintliga och nya kunder och göra dem framgångsrika i sina verksamheter och i processen för att ligga steget före konkurrenterna.  Arrows starka fotavtryck inom MSP området och Molnet ger Oracle såväl täckning som kapacitet och omfattning.

  • Vårt fokus är nu att attrahera nya Molnpartners för att de ska bli en del av Oracles ekosystem för partners, så att vi tillsammans kan hjälpa våra kunder att lyckas, avslutar Havovi Yazdabadi.