Fujitsu förbereder företag inför EU:s nya dataskyddsförordning

Fujitsu lanserar ett omfattande utbud av tjänster för att hjälpa organisationer att på ett framgångsrikt sätt följa EU:s direktiv gällande den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Den nya lagstiftningen, som träder i kraft den 25 maj 2018, ställer nya krav på alla organisationer – oavsett var de är baserade – som lagrar, behandlar eller analyserar Fujitsu förbereder företag inför EU:s nya dataskyddsförordning 1personuppgifter på individer bosatta inom EU.

Fujitsus tjänster relaterade till EU:s dataskyddsförordning riktar sig till att hjälpa företag och organisationer till att vara medvetna och förberedda på vad den nya lagstiftningen kommer att innebära. I många fall innebär EU:s dataskyddförordning att nationella dataskyddsförordningar ersätts med en mer omfattande och övergripande lagstiftning, så även i Sverige.

Utgångspunkten som Fujitsu rekommenderar är att företag gör en bedömning av det data de idag besitter samt hur de hanterar borttagning av detsamma. Tillsammans med marknadsledande säkerhetspartners erbjuder Fujitsu en professionell utvärdering för att inventera och identifiera data som framöver kommer påverkas av den nya dataskyddsförordningen.

I maj 2018 måste företag ha etablerat riktlinjer och ramverk för hur de hanterar persondata. Den nya dataskyddsförordningen kommer även medföra att företag måste följa ett antal obligatoriska steg som inkluderar att rapportera dataintrång inom 72 timmar samt informera berörda individer. Detta är områden som Fujitsu kan erbjuda support inom och inkluderar beredskapsåtgärder och upprättande av såväl GDPR-relaterade strategier och tydligt definierade processer i hur man upptäcker och reagerar på dataintrång. Straffet för att ignorera GDPR är böter på upp till 20 miljoner euro eller upp till fyra procent av den globala årsomsättningen.

– Vi tror att beredskapen kring GDPR kommer tvinga organisationer att genomföra noggranna förberedelser för att sätta upp de processer som krävs samt anpassa sina system och tjänster efter de nya kraven som tillkommer. Det är en omfattande förändring som kommer gälla för organisationer av alla storlekar och inom alla branscher – inte bara inom EU utan även för de organisationer som är placerade utanför men som hanterar och lagrar data om EU-medborgare, säger Rob Norris, VP Enterprise & Cyber Security på Fujitsu EMEIA.