Fujitsu Forum 2016 – startpunkten för ett mer enat och komplett Fujitsu

Fujitsu har under många år varit en av de större globala aktörerna på såväl produkt- som tjänstesidan inom IT men sett till just det globala perspektivet har företaget under årens lopp haft en förhållandevis marknadsanpassad portfölj.

Med det syftar vi på att produkter och tjänster som funnits i ett land inte alls behövt finnas i grannlandet, allt beroende på att marknaden sett annorlunda ut.

Detta är något som gjort det svårare för vissa globala Enterprise-klassificerade företag att fullt ut kunna satsa på ett övergripande partnerskap med Fujitsu då en av kärnpunkterna vid en unifierad global infrastruktur är just att den är enad och fungerar och ser likadan ut på alla platser för att underlätta i alla led. Från sidan har vi under senaste åren kunnat skönja en förändring på detta område och under Fujitsu Forum 2016 i München i mitten av november så fick vi även detta bekräftat.4

Nytt och förbättrat

Under eventets tre dagar så presenterade Fujitsu tillsammans med sina partners flera nyheter och förbättrade lösningar inom mer eller mindre samtliga av företagets områden. De gemensamma nämnarna för mycket av denna information var direkt kopplat till ett mer enat och fram för allt komplett Fujitsu. Ett av de mer intressanta områdena var Fujitsus syn på och arbete med den digitala transformeringen av vår arbetsplats.

Detta är i och för sig inte någon ny process utan något som företaget jobbar med under flera år. För varje år har nya delar adderats och nu står Fujitsu äntligen inför någon av en färdig version 1. Grunden i denna version baseras på delande av och åtkomst till data. Detta kanske inte låter så revolutionerande men om vi lyfter fram ett exempel så kommer du att förstå storheten med detta.

Ponera att du ska gå in på din bank för att se över lån eller pension. I dag så trängs du och din bankkontakt oftast över en skärm eller tittar på utskrivna papper. Med de nya lösningarna så kommer denna data istället att kunna dels till din mobil eller platta på olika sätt. Då bankkontakten kan styra vad du ska se så är det inte någon risk att fel information visas. Då data dessutom strömmas till enheten är det aldrig en risk att känsliga data lagras på en osäker enhet.

 • Vi jobbar med flera lösningar för att underlätta för alla led inom mer eller mindre alla tjänstekategorier berättar James Maynard, MD på global IoT & innovation Business på Fujitsu. Ett annat bra exempel på detta är lösningar för att digitalt signera dokument eller användande av data. Med hjälp av våra lösningar kan företag och den finansiella sektorn faktiskt gå till en 100% digital validering och signeringsprocedur.
 • Detta blir även en säkerhet i båda riktningar då ett företag inte kan visa information till fel personer, eller ta sjukvården som exempel. Med en biometrisk validering kan inte fel medicin delas ut och rätt doser hanteras med automatik, berättar James vidare.
 • Precis som för många andra företag så har arbetssättet på Fujitsu delvis förändrats under åren och istället för att ta fram generella lösningar som företag ska anpassa sig till så tittar vi mer på hur vi kan utveckla lösningar för användaren baserat på var och hur de ska användas och fungera tillsammans. Detta skapar ett högre värde för användaren.
 • För att kort sammanfatta delar av Fujitsus syn så består denna av tre delar; vi ska förenkla för slutanvändaren, vi ska unifiera användande av tekniken över alla gränser och vi ska bygga system som låter användaren utnyttja all data som flödar i nätet för analys och nytta, avslutar James.

Ökat tempo för att klara säkerheten

Nästa stora del av Fujitsu forum och även en av de största nyheterna gällde just säkerheten överlag. Med en digital hotbild som ökar med cirka 40 procent per år och antalet digitala brott som ökar med 60 procent per år så har Fujitsu tagit säkerheten ytterligare ett steg både sett till bredden och till djupet inom respektive lösning.

 • Med en ständigt ökad komplexitet i dagens företag blir det allt svårare att skydda företagens digitala liv. Detta kräver en bättre planering och en djupare kunskap, berättar John Swanson, chef för Security Offerings inom EMEA.
 • Kunskapen är extremt viktigt och detta är tyvärr något som håller på att bli en bristvara. Det är allt färre personer som har en holistisk syn på säkerheten och här måste dagens företag hålla ett bättre tempo och antingen utbilda personal eller att outsourca detta arbete, säger John.
 • För att Fujitsu ska kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga skydd så samarbetar vi med drygt 25 av de bästa aktörerna på marknaden där bland annat Symantec som är ett av världens ledande företag inom säkerhetsanalys är en mycket viktig partner.

Att säkerheten blir allt viktigare kan vi se på flera olika sätt och ett tydligt exempel på detta är det faktum att det upptäcks över en miljon maleware om dagen och utan ett skydd mot dessa skulle mer eller mindre hela vår IT struktur rasa. En annan risk som är mycket svår att upptäcka är i de lägen som seriösa sidor har blivit kapade och kriminella, via dessa, kommer över känslig information.

 • Cyber brottsligheten har gått från enklare pojkstreck till avancerad brottslighet vilken är spridd i stora globala nätverk och för att ha en chans mot dessa måste vi förlita oss på den bästa tekniken och ett brett partnerskap avslutar John.

Rob Norris, chef för Enterprise och Cyber security för EMEIA fortsätter med att berätta att över 80 procent av större företag har utsatts minst en gång för någon form av digital skada. För att skydda oss mot detta så finns tre huvudspår som vi måste följa;

 • Först och främst måste vi förebygga intrång och skada på olika sätt. Detta är dock inte lika relevant som det än gång varit för idag så tar sig brottslingar förbi våra skydd, mer eller mindre oavsett hur säkra de är.
 • För det andra så gäller det att ha en lösning för att hitta den skadliga koden. Då sätten att sprida kod på blivit allt mer sofistikerad så krävs här ständigt nya lösningar.
 • Slutligen så måste alla, framför allt företag, ha en strategi för att hantera ett intrång av något slag och detta är troligen den idag viktigaste delen.

För att hjälpa sina kunder så har Fujitsu, som är det 5e största säkerhetsbolaget globalt sett, utökat sina säkerhetsrelaterade lösningar. Grunden för denna förbättring ligger i att företaget ökar antalet SOC, Security Operation Centers. De nya centren kommer dessutom att vara placerade närmare kunderna för att på bästa sätt kunna hjälpa dessa och detta både som rådgivande organ och med fysiska lösningar inom alla områden. En av dessa lösningar är att bygga in PalmSecure i olika nivåer på datacentren. Detta kan gälla allt från åtkomst till hallen i sig, inloggning till servrar, modifiering av data samt framför allt även den nya lösningen för att skydda anslutningarna till datacentret i sig. PalmSecure finns idag tillgänglig inom hela Fujitsus produktportfölj med undantag från mobiler. Anledningen till det sistnämnda är att tekniken, jämfört med annan biometrisk validering, är för dyr för slutkonsumenten.

Den största revolutionen i historien

Vi fick även möjlighet att prata med Duncan Tait, direktör, CEO, SEVP samt chef för EMEIA och Amerika som berättar att den digitala revolutionen som nu sker, transformeringen till en ny värld, är det största som troligen hänt människan någonsin, i varje fall om vi väger in förändring över tidsfaktor. Duncan menar att alla företag, inklusive Fujitsu, kommer att förändras, radikalt, under kommande fem år och där allt kommer att gå snabbare och snabbare.

 • Vi lämnar i en allt större utsträckning den mer robusta och långsammare IT med fördel för snabb IT och under kommande år kommer vi inte längre att se alternativen utan allt kommer att ske allt snabbare, säger Duncan.

Detta skapar även en ny form av gyllene era för den kreative. Aldrig tidigare har det varit möjligt att på så kort tid som idag kunna lansera en produkt på global nivå. Se bara på Uber eller WhatsApp. Det gäller bara för företagen att våga, att vara modiga och att agera direkt.

Cloud Service 5 & Cloud IoT

Ett steg mot denna nya värld tar Fujitsu med nya Cloud Service 5, vilken bygger vidare på förra årets MetaArc lösning. Cloud Service K5 baseras på Fujitsus egen teknik och in-house expertis och skapar en kostnadseffektiv lösning för företag. Plattformen är universell och integrerar fullt stöd för Open-source Open-Stack och kombinerar molnbaserade lösningar med traditionell infrastruktur genom en optimerad Hybrid-IT lösning där arbetsbelastning kan slås samman i en singel plattform för maximerad effektivitet. Detta gör det enklare för företag att få direkt tillgång till molnets agilitet samtidigt som de över tid kan fasa ut sin nuvarande IT-lösning.

Som en del i K5 hittar vi även nyheten Fujitsu Cloud Internet of Things (IoT) Platform. Grundtanken med denna lösning är att Fujitsus kunder ska kunna ta bort komplexiteten och dra nytta av en omfattande, plug and play likande molnbaserad lösning för att integrera utvalda IoT data i vanliga affärsprocesser. Detta utan att kräva specialkunskaper och inom en minimal tidsrymd.

Cloud IoT bygger på en bred samling APIer som gör det möjligt att samla in data från multipla källor. Tack vare ett holistiskt övervakningsgränssnitt kan alla data övervakas och konfigureras på ett mycket enkelt sätt. Detta gör det möjligt för kunderna att hantera sensorer och enheter, att samla in och överföra insamlade data samt att analysera densamma i realtid.  Då Fujitsu dessutom valt att använda en pay-as-you-consume prisplan så blir såväl implementeringen som kostnadsplaneringen enklare.

Övriga nyheter

Bland övriga nyheter som presenterades vill vi kort lyfta fram följande;

 • BearCom, som är Nordamerikas största leverantör av två-vägs trådlös kommunikationsutrustning och implementeringslösningar av desamma, har valt att använda Fujitsus GlobeRanger IoT spårningslösning för att hantera och spåra användandet av företagets trådlösa enheter.
 • Ett utökat samarbete med DHL vilket kommer att underlätta och optimera alla former av leveranser. Detta omfattar allt från den primära sorteringen på terminaler, via digital upplärning av nyanställda, till leveranser med hjälp av drönare.
 • Ett fördjupat samarbete med Bridgestone gällande allt från tillverkning till övervakning av slitage med mera.
 • Fujitsu kommer att hjälpa EDP, Portugals största företag för genererande och distribuerande av ström, med den digitala transformationen vilken är del av den vision EDP presenterat inför 2020.

Vi avslutar med samma summerande ord som Fujitsus president Tatsuya Tanaka inledde årets Keynote med;

 • Fujitsu kommer att hjälpa sina kunder att driva den digitala transformationen via fyra huvudområden vilka var och en lika gärna kunde vara fristående affärsområden men som genom Fujitsus holistiska lösning skapar ett enormt värde för kunden. Dessa områden är; IoT, Molnet, AI och som övergripande stomme för dessa – säkerheten.

[slideshow_deploy id=’16121′]

Post Comment