Fujitsu tar fram säkerhetslösningar åt Hydro

Fujitsu Finland Oy har tecknat ett avtal om att leverera säkerhetslösningar till Norsk Hydro ASA, ett av världens största produktionsbolag för integrerad aluminiumframställning.

Fujitsu kommer att förse Hydro med dygnet runt supporten Fujitsu tar fram säkerhetslösningar åt Hydro 1Global Security Incident Response för att
riskreducera affärsverksamheten, möta de utökade och ändrade efterlevnads- och lagkraven, säkra känslig data samt att immateriella rättigheter är säkrade mot de växande cyberhoten. Avtalet omfattar sex år och är en betydande expansion av de befintliga IT-tjänsterna Fujitsu försett Hydro med sedan 2010 i över 40 länder

Säkerhet är en viktig pusselbit i Hydros digitaliseringsresa. För att minimera riskerna för Hydros data och infrastruktur kommer Fujitsu använda sig av sitt Computer Security Incident Response Team (CSIRT) som ger en dygnet runt-support och global övervakning, med syftet att identifiera och motverka säkerhetsincidenter. Fujitsu kommer att inkludera Security Information and Event Management (SIEM), sårbarhetsskanning, hotidentifiering och incidenthantering.

För att kontrollera och säkra användaråtkomsten till data och IT-tjänster, valde Hydro Fujitsus PalmSecureTM, ett autentiseringssystem som använder biometrisk teknologi för att skanna venmönster i en användares handflata. Det ger en snabb, precis och säker identifiering av användaren. I Brasilien använder Hydro sedan tidigare Fujitsu PalmSecure där över 2000 medarbetare på ett enkelt och säkert sätt kan komma åt sin HR-information. Under 2017 kommer systemet att användas på Hydros europeiska fabriker vilket innebär att totalt 4000 användare kommer att bruka systemet.

– Säkerhet är för oss högsta prioritet då digitaliseringsprocesser genomsyrar hela vår affärsverksamhet. Att bygga förtroende i våra IT-system är en nyckelprioritering. Som en redan existerande strategisk partner, med en bredd av erfarenhet, långt utanför säkerhetsområdet, är vi övertygade om att Fujitsu kommer leverera en effektiv lösning och på ett säkert sätt hantera och skydda våra användaridentiteter mot externa cyberhot, säger Jo de Vliegher, IT- och informationssystemchef på Hydro.