Fujitsu tar ledarposition i Gartners senaste Magic Quadrant

Fujitsu har återigen erkänts som europeisk ledare i Gartners senaste Magic Quadrant för Managed Workplace Services (MWS).

Rapporten utvärderar outsourcingtjänster till slutanvändare (End User Outsourcing) samt nya digitala arbetsplatstjänster utifrån ett cloud-Fujitsu tar ledarposition i Gartners senaste Magic Quadrant 1first perspektiv med automatiserad och integrerad support. Gartner har positionerat totalt 15 leverantörer utifrån två huvudkriterier – helhetsvision och förmågan att verkställa.

I rapporten noteras det att ”ledarna skickligt lyckats leverera sina servicelösningar, har en tydlig vision av marknadens serviceutveckling och aktivt kompetensutvecklar för att bibehålla sina ledarpositioner. Ledarkvadranten är en indikation av vart MWS-marknaden är på väg.” I Gartners rapport konstateras även att ”MWS är centrerat kring att erbjuda digitala arbetsplatsupplevelser till slutanvändarna vilket möjliggör för organisationer att dra nytta av deras digitala förmågor i utvecklingen av nya affärstjänster samt ökar medarbetarnas engagemang och flexibilitet i en mer anpassad arbetsmiljö.

Fujitsu erbjuder en omfattande portfölj av tjänster för slutanvändare som idag används på över fem miljoner arbetsplatser runt om i världen. Utbudet innefattar traditionella och virtuella skrivbordstjänster, hantering av mobila tjänster och enheter, samarbetstjänster och support som alla ingår i Fujitsus digitala affärsplattform MetaArc. Fujitsu arbetar i nära samarbete med sina kunder för att hjälpa dom dra nytta av den digitala transformationen, hantera säkerhetsfrågor och möta det skiftande användarbehovet. Lösningarna balanseras mellan kundens existerande och robusta IT-infrastruktur, med en ny och snabb digitalisering, för att koppla samman användare, data och applikationer i en utvecklad arbetsmiljö.

Fujitsu anser att det är bolagets strategiska vision och tydligt definierade framtidsplan som ligger till grund för att Gartner positionerar Fujitsu som en ledare och högst rankade för sin verkställandeförmåga:

– Vi instämmer i Gartners framtidsspaning att vid år 2020 kommer den största konkurrensfördelen hos en tredjedel av företagen att komma från förmågan för arbetsstyrkan att kreativt nyttja digitala teknologier. Att Gartner positionerar Fujitsu som ledare inom området tycker vi är ett kvitto på vår förmåga att hjälpa företag att öka sin affärsflexibilitet och ta viktiga steg mot att bli konkurrenskraftiga aktörer, säger Karyn Jeffery, VP och Head of End User Services, Global Delivery, Managed Infrastructure Services på Fujitsu.