Fujitsu utvecklar PRIMEFLEX for Hadoop till att stödja SAP HANA Vora

Fujitsu har utvecklat det integrerade systemet PRIMEFLEX for Hadoop till att nu även stödja SAP HANA Vora.

Det gör det enklare för företag att hantera stora mängder data och extrahera Fujitsu utvecklar PRIMEFLEX for Hadoop till att stödja SAP HANA Vora 1värdefull data från olika källor.

Företag intresserar sig i allt större utsträckning för en utökad hantering av stora mängder data, men stöter i regel på problem när informationsmängden blir för stor. För att på ett bra sätt ta tillvara på informationen och förbättra sitt beslutsfattande behöver datan kunna analyseras snabbt och effektivt.

För att hantera stora dataströmmar av information på ett mer kostnadseffektivt sätt, implementerar företag ofta SAP HANA-plattformen för en snabb bearbetning av strukturerad data tillsammans med Hadoop för ostrukturerad data. SAP HANA Vora gör det möjligt för företag att koppla samman SAP HANA och Hadoop för att uppnå bättre analyser av datamängderna. SAP HANA Vora distribueras som en in-memory datalösning för företag som använder Apache Sparks ramverk för att skapa interaktiva analyser på företags- och Hadoop-data. Lösningen kombinerar en in-memory sökmotor och funktioner så som en grafdatabas för realtidsanalyser och ett verktyg för tidsserieanalyser.

PRIMEFLEX integrerade system reducerar komplexiteten och riskerna med distribution av stora mängder data samt möjliggör snabbare utvärderingar för företag. Systemen är integrerade och testade på förhand och utgör ett allt-i-ett paket som kombinerar servrar, lagring, nätverksanslutning och mjukvara. Fujitsu hade ett nära samarbete med SAP för att optimera det integrerade systemet PRIMEFLEX for Hadoop för att stödja SAP Hana Vora.