IT Gården levererar kommunikation till Sundsgården

IT Gården får förtroendet att säkerställa wireless teknik till Sundsgårdens Kursgård.

IT Gården skapar WiFi för Sundsgårdens Folkhögskola. Ordern beräknas till en halv miljon SEK och innebär att sammankoppla olika byggnader, klassrum, konferenslokaler och administration. Lösningen ger möjlighet att klassificera användare och dess trafik utifrån behov och önskemål.itgården

Lösningen ger kunden perfekta möjligheter att påverka sin egen leverans till personal och gäster. Förarbetet säkerställdes genom mätning för att skräddarsy en optimal täckning för Sundsgårdens miljö säger Jens Thystrup på IT Gården.

– Vi valde IT Gården för att vi ville ha en leverantör som har en bred kompetens inom området. Samtidigt vill vi ha en leverantör som är lyhörd för våra önskemål och kan bygga en lösning som är anpassad till våra förutsättningar, säger Jan-Olof Svensson som är administrative chef på Sundsgården.

Sundsgården är en av Sveriges största f o l k h ö g s k o l o r , som också bedriver kurs- och konferensverksamhet. På skolan finns både allmän kurs, särskild kurs, kortkurser, samt olika typer av uppdragsutbildningar. Sundsgården arbetar utifrån en kristen och demokratisk värdegrund.

–  Vi arbetar aktivt med vårt ansvar för en hållbar värld så väl ekonomiskt som socialt och miljömässigt säger Jan-Olof Svensson.

Post Comment