Gartner: ”Motorola-köpet påverkar inte den europeiska kanalen”

Lenovos köp av Motorola handlar nästan uteslutande om att skaffa sig marknadsandelar i nord- och latinamerika, där Motorola i dag är en av de fem största leverantörerna. Med tanke på det amerikanska varumärkets bleka existens på den europeiska marknaden kommer kanalen här inte att påverkas nämnvärt av köpet. Det säger analytiker Annette Zimmermann på Gartner i Tyskland.

Annette Zimmermann, Gartner
Annette Zimmermann, analytiker på Gartner.

Hon pekar på andra fördelar som kan komma Lenovo till gagn i stort, nämligen unikt kunnande kring Google och Android.

– Om de bestämmer sig för att behålla personal, vilket det verkar som att döma av samtalet med dem igår, får de tillgång till viktig know-how kring Google och Android, eftersom det finns många ”Googlers” hos Motorola.

Köpet gynnar också Lenovo på sin starkaste marknaden, den i Kina. Annette Zimmermann pekar på att de kommer att arbeta nära Google för att komma åt konkurrenter som  Xiaomi, som har skapat en så kallad Android-fork. För Googles del skulle det också innebära en vinst då Android-marknaden i Kina är extremt fragmenterad.

Vilken är din övergripande slutsats av Lenovos Motorola-köp?

– Kina är fortfarande Lenovos starkaste marknad men för att växa räcker inte den. De behöver växa internationellt och deras försäljning har ökat snabbt på nya marknader. För att öka farten i den här internationella tillväxten och få viktiga marknader som den amerikanska, så var förvärvet av Motorola ett bra drag.

Lenovos sverigechef William van Kerkvoorde meddelar att han inte kan säga något om vad förvärvet innebär för den svenska marknaden, eftersom ”inga detaljer är fastställda ännu”, enligt Lenovos presskontakt. Den enda kommentar han kan ge är att detta ligger i linje med tillverkarens strategi att satsa på det de kallar pc+, alltså smarta, uppkopplade enheter.

 

Post Comment