GDPR – det är hög tid att agera nu!

Över hela Europa förbereder sig nu företagsledare för EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR.

GDPR - det är hög tid att agera nu! 1Den nya förordningen träder i kraft med full effekt den 25 maj, 2018 och kommer att påverka alla juridiska personer som behandlar personuppgifter i någon mån.

Advania på Island anordnade nyligen ett frukostmöte på temat, där specialister delade med sig av kunskap kring hur man bäst förbereder sig för GDPR. Intresset för ämnet var enormt och seminariet slog rekord i antalet deltagare.  Detta indikerar det stora intresse för ämnet, som råder på arbetsmarknaden och att man förbereder sig för att vidta åtgärder för en anpassning till GDPR.

Advania har satt samman ett team av specialister som rådgivande partner till företagsledare.

Vidare att dela ”best practice” och initiera åtgärder som bör vidtas för att tillse att den nya förordningen åtföljs. Teamet heter Advania Advice och består av specialister som har erfarenhet kring omvandling av bolagsstyrning och rutiner. Flera samarbeten mellan Advania Advice och globala företag är redan igång för att säkerställa fullständig överensstämmelse med den nya dataskyddsförordningen och fler företag ansluter sig succesivt. Specialisterna är redo att hjälpa företagsledningen med antingen definierade delar, eller hela genomförandeprocessen.

Specialistteamet råder alla företagsledare att agera nu för att säkerställa 100 % följsamhet av GDPR, när förordningen träder i kraft under våren 2018.