GitLab lanserar nyhet för VM och Windows – Betydande uppdatering för den som uppdaterar appar på Windows

GitLab kom den 22/1 med en ganska omfattande uppdatering. Nya versionen 12.7 har många nya förbättringar för utvecklare som vill slippa egna servrar och inte använder Linux.

GitLab lanserar nyhet för VM och Windows - Betydande uppdatering för den som uppdaterar appar på Windows 1Det innebär en stor mängd, 45 stycken, nya och förbättrade funktioner. Dessutom 12 förbättringar av prestanda. GitLab är en DevOps-plattform. Företaget GitLab tillhandahåller open source och säljer prenumerationer.

Den som inte själv vill vara “värd” behöver inte längre enbart luta sig mot Linux. Från och med nu, version 12.7, är GitLab förkonfigurerat med mjukvarupaket som Chocolately package för Windows, Visual Studio 2019 build tools och Microsoft.Net som är ett ramverk.

Effektiviteten ökar

Målet, djupare sett, är att den som utvecklar ska kunna göra både systemet, växlarna (pipelines eller rör) snabbare och mer effektiva.

GitLab har länge haft support för Windows CI/CD men den som jobbat med Windows-utveckling har måst installera och styra Runners själv på egen server.

Den här nyheten betyder därför mycket för de utvecklare som använder GitLab och utvecklar Windows-appar.

Några funktioner:

En viktig sak som ingår i version 12.7 är så kallade Parent-Child Pipelines, det finns två slags växlar, vuxna och barn. Dessutom finns Windows Shared Runners med som beta. Den som vill vara med och påverka Shared Runners på Windows kan vara med i ekosystemet för Windows. Gå till GitLab.com för att anmäla intresse. Kapaciteten är begränsad eftersom det är en beta och den ska därför inte användas till egentlig verksamhet.

Det finns också med något i versionen som heter Pipeline Resource Groups.

GitLab styr Shared Runners

Automation och växlar är ju superviktiga för DevOps-team. Det är bra när det inte finns behov för egen värdserver. “Shared Runners” betyder att GitLab styr.

Att GitLab styr beta-versionen Windows Shared Runners betyder att man har kör CI/CD-arbetet på virtuella maskiner på Windows (VM). GitLab har hand om allt som automatisk skalbarhet, säkerheten och uppdatering.

Se och förstå det komplexa

När det gäller stora och komplexa system kan det vara svårt att behålla snabbheten. Dessutom är de mer komplicerade att förstå och sköta. Olika växlar kan användas samtidigt. Det går att separera så att det går att se olika delar bättre och kunna konfigurera ett rör i taget. Konfigurationer kan återanvändas. Du uppnår därmed god prestanda.

En bra funktion för att kontrollera kod är viktigt för att hålla igång allt och addera ny kod när det behövs. Användaren får med Code Review Analytics som hjälper till att finna Merge Requests. Dessa behöver ses över fort för att behålla ett snabbt förlopp (cycle time).

Som förut är det förstås möjligt att fortsätta använda GitLab på egna servrar om exempelvis konfigurationen och/eller säkerheten kräver det.

Den som vill veta mer om GitLab kan åka ner och delta på KubeCon + CloudNativeCon Europe 2020 i Amsterdam, 30 mars till 2 april.

Där möts flera företag och aktörer inom open source och cloud native computing. Det kommer bland annat att handla om DevOps, CI/CD och AI.

Andra företag som kommer att delta blir bland annat: Kubernetes, Prometheus, Envoy, CoreDNS, OpenTracing, Fluentd, gRPC, containerd, rkt, CNI, Jaeger, Notary, TUF, Vitess, NATS, Linkerd, Helm, Harbor, etcd, OPA och många fler.

Mer infoamtion om eventet: Klicka här