Global studie visar att SD-WAN är på framväxt – men företag i Norden saknar kunskap

IT-säkerhetsföretaget Barracuda Networks visar i en global undersökning att nära hälften av de medverkande företagen inom det närmaste året räknar med att införa en SD-WAN-lösning.

Global studie visar att SD-WAN är på framväxt – men företag i Norden saknar kunskap 1
Den enskilt största drivkraften att införa SD-WAN är möjligheterna att förbättra applikationssäkerheten.

Samtidigt visar studien ”Security, Connectivity, and Control: The Challenges and Opportunities of SD-WAN” att fler än sju av tio nordiska företag tycker sig ha otillräcklig kunskap och utbildning inom området.

En SD-WAN-lösning (Software-Defined Networking – Wide Area Network) innebär fördelar som bättre nätverkssäkerhet, konnektivitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. I EMEA säger 82 procent av de medverkande som infört en SD-WAN-lösning att den motsvarat förväntningarna. Nära hälften av de medverkande företagen hade också sänkt sina kostnader genom att införa en SD-WAN-lösning. Möjligheten till kostnadsbesparingar var särskilt tydlig inom MPLS-tjänster (Multiprotocol Label Switching).

Behövs utbildning och kompletterande säkerhetslösningar

På samma gång innebär införandet av SD-WAN ett stort behov av utbildning och kunskap. Norden utmärker sig med att hela 72 procent saknar tillräcklig utbildning och erfarenhet inom området. Bara Storbritannien har en högre andel (73 procent).

– Den här studien bekräftar att många företag ser fördelarna och möjligheterna med SD-WAN, inte minst när det gäller att snabbt, säkert och kostnadseffektivt flytta sin IT-miljö till molnet. Studien visar samtidigt att utvecklingen måste matchas med bättre kunskap, särskilt här i Norden. Konkret måste det till utbildningsinsatser som bidrar till att företagen får utväxling på de möjligheter som en SD-WAN-lösning ger, kommenterar Peter Gustafsson, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Nordiska företag sticker också ut i det avseendet att så många som 40 procent bedömer att ”malicious insider threats” är det största hotet när man inför en SD-WAN-lösning.

– Rätt införd ska en SD-WAN-lösning kunna bidra till en hög säkerhet också vad gäller hotet inifrån. Det handlar även där om att öka kunskapen bland användarna, men också om att de flesta SD-WAN-lösningar behöver kompletteras med andra säkerhetslösningar för att möta hotbilden. I dag finns det en utbredd och felaktig uppfattning att en SD-WAN-lösning i sig omfattar all den säkerhet som krävs, avslutar Peter Gustafsson.

SD-WAN står för Software-Defined Networking – Wide Area Network, det vill säga ett mjukvarudefinierat icke-lokalt nätverk.