Göliska IT kopplar upp sex kommuner med Aruba

Göliska IT använder Arubas tekniska plattform för att ge sex kommuner i västra Sverige ett moderniserat och konsoliderat trådlöst och trådbundet nätverk.

Göliska IT kopplar upp sex kommuner med Aruba 1Nätverken har blivit mycket enklare att hantera, vilket både minskar arbetsbördan och förenklar samarbetet mellan kommunerna. Samtidigt har nätverket anpassats för att stödja ökad mobilitet för medarbetarna och kommunala IoT-satsningar.

Göliska IT är ett kommunalförbund mellan sex kommuner i Västergötland: Lidköping, Skara, Vara, Götene, Essunga och Grästorps kommuner. Förbundet har runt 65 medarbetare och erbjuder kommunerna en rad IT-tjänster som används av allt från politiker till hemtjänstpersonal och skolelever. Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise, har samarbetat med Göliska IT för att modernisera det trådlösa och trådbundna nätverk som de erbjuder kommunerna.

När Göliska IT bildades 2005 var syftet att samordna IT för de sex västgötska kommunerna. Därför ville man utforma nätverket så att det ökar integrationen mellan kommunerna. Genom att med hjälp av Aruba harmonisera nätverket kan kommunerna både samarbeta bättre och spara kostnader.

”Göliska IT sökte högre automation och en säkrare nätverksplattform, både trådlöst och trådbundet. Behovet av säker och stabil uppkoppling med hög förändringstakt hänger ihop med ökad mobilitet och digitalisering”, säger Marcus Bäckrud, Sverigechef för Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise.

Digitalisering, mobilitet och IoT har varit i fokus när den nya nätverksarkitekturen har utformats. Kommunerna använder IoT för bland annat övervakningskameror, lås och sensorer, men det har funnits ett behov av att göra IoT säkrare. Bättre möjligheter att utnyttja IoT kan också underlätta satsningar på den smarta staden, vilket är en allt mer aktuell fråga för kommuner.

”Vi har mycket erfarenhet av att jobba med kommuner runt om i landet med deras speciella behov. Den erfarenheten gjorde att vi kunde hjälpa Göliska IT nå sina mål. Vi är väldigt stolta över förtroendet, samtidigt som vi är trygga med att vår teknik kommer gynna både Göliska IT som användarna”, säger Marcus Bäckrud.

För Göliska IT har Arubas lösningar åstadkommit flera förbättringar:
– En förenklad managering av nätverket, vilket minskar mängden manuellt arbete. Detta har bland annat skett genom att ett enda system ersätter de tidigare sex systemen för att styra det trådlösa och trådbundna nätverket. Göliska IT kommer nu även ersätta mer än 900 äldre switchar med Aruba 2930F serien, vilket ytterligare förenklar styrningen.

– Högre säkerhet, genom rollbaserad åtkomst oavsett hur användaren eller enheten ansluts till nätverket – trådat och trådlöst. Hanteringen förenklas genom en central och robust styrning av policys och rättigheter i kombination med intelligent infrastruktur med avancerade säkerhetsfunktioner.

– Högre kapacitet och bättre tillgång till nätverk. Den ökade efterfrågan från användarna gör att prestandan har behövt öka kraftigt. Till exempel har antalet accesspunkter de senaste tio åren gått från 50 till 2 300 och förväntas vara 2 800 redan vid årsskiftet. Trådlöst är nu det dominerande sättet att ansluta sig, vilket ställer en rad nya krav, i fråga om drift och säkerhet.

Göliska IT använder Aruba Mobility Controllers, Aruba Airwave, Aruba ClearPass, Aruba-OS Accesspunkter och switcher.