Grant Thornton inleder samarbete med Dataföreningen

Grant Thornton inleder ett samarbete med Dataföreningen – en ideell och oberoende intresseorganisation som arbetar för en positiv utveckling av digitaliseringens möjligheter att stärka människor och företag.

Grant Thornton inleder samarbete med Dataföreningen 1Samarbetet är ett led i Grant Thorntons branschsatsning inom tech.

– Utifrån vår satsning inom tech känns detta som ett naturligt samarbete. Båda parter kommer att få nya intressanta kontaktytor, utmana varandra att tänka i nya banor och ges tillfällen till erfarenhets- och kunskapsdelning inom teknikområdet. Vi befinner oss i en traditionell bransch och för att bli framgångsrika måste vi vara lyhörda inför vad såväl kunder som medarbetare efterfrågar, säger Maria Högberg, initiativtagare till samarbetet och marknadsansvarig i Stockholm på Grant Thornton.

– Dataföreningen har funnits sedan 1949 och det känns spännande att få samarbeta med Grant Thornton, som har ett tydligt engagemang i innovations- och tillväxtfrågor. Tillsammans ser vi fram emot att skapa ännu bättre förutsättningar för att bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv, säger Christer Berg, verksamhetschef på Dataföreningen.

Den första gemensamma aktiviteten sker i februari och sedan kommer man löpande under året att samordna seminarier för att inspirera, kunskapsdela och nyttja varandras nätverk.