Guldläge för retail-it

Johan Reventberg, JDA Software
Johan Reventberg, JDA Software.

Detaljister lever inte upp till konsumenternas förväntningar kring logistik, enligt en undersökning. Företagen behöver trimma såväl processer som it-stöd. Det är goda nyheter för dig som levererar retail-it. JDA Softwares Johan Reventberg pekar på flera områden där behoven är särskilt stora. 

Svenska retail-företag ligger efter. De klarar inte att möta konsumenters förväntningar och de drar på sig onödigt höga kostnader. Det antyder en undersökning som gjorts av TNS, förvisso på uppdrag av leverantören JDA Software.

– Det som står ut mest i rapporten är att många vill ha hemleverans när det gäller dagligvaruhandeln, säger JDA Softwares Johan Reventberg, ansvarig för bolagets verksamhet i norra Europa.

Betalar gärna mer för snabbare leverans

Undersökningen visar bland annat att många är beredda att betala extra för snabb hemleverans och att en stor del av de problem som upplevs handlar om just leveranstider eller felaktiga leveranser.

Leverantören är givetvis intresserad av resultaten för att de pekar på hur många behöver ställa om sin logistik och sitt it-stöd inom området. Och det är förstås ett intresse som delas med alla som säljer motsvarande lösningar och stöd för detaljhandeln.

Men Johan är noga med att påpeka att det inte bara handlar om it-stöd utan också om att förändra processer och ”ett mindset” kring detta.

– It är ju bara ett stöd. Ett system kan aldrig ensamt lösa problemen. Detaljister måste på allvar börja sätta kunden i centrum, inte bara med hjälp av crm-system. Nu måste de börja kunna leverera produkter på ett sätt som kunden vill.

Helheten saknas

Även om it inte ensamt ger svaren på alla frågor pekar Johan på en generell brist i många befintliga lösningar. Nämligen silostrukturen, att helhetsbilden saknas. Det behöver finnas en koppling mellan alla delar, från försäljningsprognostisering till lagerbemanning, exempelvis.

– Om inte det här hänger ihop, vilket det inte gör på många bolag, då måste någon sitta och flytta information manuellt. Vilket i praktiken inte är ett realistiskt alternativ, säger Johan.

En annan brist som han hävdar att många dras med är att en stor del av de order som läggs på nätet – ofta med gratis frakt och retur – i praktiken är olönsamma.

– Ett sätt att komma tillrätta med det är att införa en differentiering som gör att en del kundgrupper får gratis frakt medan andra, kanske nya kunder, får betala för den.

Och då, understryker han, måste det finnas ett processer och inte minst ett systemstöd för det.

Hur påverkar det här glappet mellan det detaljister erbjuder och det konsumenter vill ha när det gäller logistik, leverantörer och partnerledet i stort?

– Allt förändring driver ju konsulter, det är ju väldigt teknikintensivt. Det är därför vi som bolag går väldigt bra nu, exempelvis. Företag måste byta ut plattformar och processer som stöder det här.

Ur rapporten:

Sen leverans utgör närmare hälften av upplevda problem

  • Sen leverans. 47%
  • Skadad vara. 18%
  • Svårt hitta en lämplig leveranstid på dygnet. 18%
  • Missad hemleverans trots närvaro hemma. 14%
  • Fel vara levererad. 14%
  • Utebliven leverans trots att detaljisten/logistikföretaget hävdar att leverans skett. 10%

Sex av tio beredda betala för snabb leverans

  • 71% skulle utnyttja möjlighet att beställa på nätet och hämta i butik (click & connect)
  • 56% villa ha hemleverans från dagligvaruhandel
  • 58% vill betala extra för snabb leverans.

Post Comment