Hack for Sweden på Sverigeturné!

Vi åker på Sverigeturné!

Hack for Sweden på Sverigeturné! 1
Vår projektledare Ann Molin kommer ta med Hack for Sweden på Sverigeturné kommande vecka.

Måndag 21 okt. Vår projektledare Ann Molin deltar i öppnandet av FN:s nya globala innovationscenter i Lund, det andra i världen! Grattis till Ideon Science Park säger vi och ser fram emot att utforska samarbetet. Fokus är att stötta bolag som har ett tydligt sikte på att lösa de 17 globala målen.

Onsdag 23 okt. På Nationella Innovationsrådets dag i Kalmar arrangerar vi hackathon workshop för särskilt inbjudna ur Kalmars innovationsekosystem. Ser fram emot att hacka med Nationella Innovationsrådet och  Kalmar!

Torsdag 24 okt. Nystartade Swedish GovTech, med vår projektledare Ann Molin i styrelsen, bjuder in till en första workshop på H2 Health Hub i Stockholm. Hur kan vi utveckla #govtech i Sverige?

Fredag 25 okt. Vi avslutar veckan med blåljus verksamheterna i Norrland! Tillsammans med Polismyndigheten och polischef Andreas Zehlander bjuder vi in till innovationsworkshop för Räddningstjänsten, Kustbevakningen, SOS Alarm, Tullverket, Sjöräddningssällskapet och Länsstyrelsen.