Håller svenska mobilnät vad de lovar?

P3 connect Mobile Benchmark genomförs nu för första gången för att testa upplevelsen av svenska mobilnät.

Studien omfattar rangordningav operatörer och ger en internationell jämförelse.

För första gången testar P3 communications, det internationella konsult-, ingenjörs- och testserviceföretaget, och den tyska telekom-tidningen connect de svenska mobila näten Telia, Telenor, Tele2 och 3. Efter att ha genomfört sina marknadsledandeladda-ned-2 tester i Tyskland, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Australien och USA kommer P3 nu för första gången jämföra de svenska mobilnätens prestanda med varandra. Resultatet av studien kommer att publiceras i en rapport i december 2016.

“Vi mäter regelbundet näten i 65 länder över hela världen. I många länder har våra publicerade studier blivit branschstandard med stort inflytande över utvecklingen på marknaden. Det kommer att bli intressant att se hur användarna upplever näten i Sverige och hur det ser ut jämfört med andra europeiska länder”, säger Hakan Ekmen, VD på P3 communications GmbH.

P3 connect Mobile Benchmark är en oberoende jämförande studie baserad på ett stort antal tester som mäter prestandan på röst- och datakommunikation i de svenska 3G- och 4G-näten med LTE-kompatibla smartphones. P3-metodologin har högt anseende bland operatörerna. Genom att säkra en rättvis, transparent och neutral utvärdering av näten i likvärdiga testmiljöer omfattande röst- och datatjänster ger studien ett tydligt testresultat och en testvinnare.

Testerna, som genomförts av P3 i Tyskland sedan 2002, har utvecklats till att bli den mest trovärdiga studien bland europeiska operatörer. Då en stor mängd data studeras ger resultaten operatörerna möjlighet att jämföra den vanliga användarens upplevelse av respektive nät genom omfattande mätningar som genomförts i storstadsområden och mindre orter, dess anslutande vägar och större motorvägar. Testdatan inkluderar röstsamtalskvalitet, nätverkets tillförlitlighet, upp- och nedladdningshastighet av filer, access till webbsidor och mobil videoprestanda.

Resultatet av P3 connect Mobile Benchmark kommer att visa hur respektive operatör presterar i nyckelområden för att uppfylla kundernas förväntningar och lyfta fram områden där det finns luckor att fokusera på för framtida investeringar.

Post Comment