Hanteringen av mobilsäkerhet – en av de största utmaningarna för små och medelstora företag

Med anledning av det lavinökande antalet cyberattacker mot mobila enheter har säkerhetsföretaget Check Point genomfört en undersökning bland små och medelstora företag i Sverige för att se hur de hanterar det ökande antalet mobila hot.

Internationellt sätt har 88 % av alla verksamheter drabbats av dataförluster och 89 % har laddat ned skadliga filer.

Den lokala undersökningen visar att endast 20 % av företagen har en säkerhetslösning för mobila enheter. Majoriteten av företagen har bara traditionella säkerhetslösningar som inte kan hanteraIT-Kanalen.se okända eller moderna typer av hot. Detta kan ställas mot det faktum att 66 % av företagen tillåter mobila enheter att ansluta sig till företagets nätverk. Detta innebär att två tredjedelar av företagen riskerar att drabbas av avancerade mobila hot och resten av företagen prioriterar att inte dra nytta av digitaliseringen och en effektiv mobil arbetsstyrka snarare än att skydda sig själva.

Även om en mobil ägs av arbetsgivaren och är ett arbetsredskap anser många anställda att den är privat med obegränsade möjligheter att ladda ner appar för privat bruk. Detta gör mobilen till en länk mellan den privata och professionella sfären, vilket inte alltid har varit en realitet, och därför ökar också komplexiteten för företagens IT-infrastruktur och säkerhetslandskap.

”Det är förvånande att det finns en sådan klyfta mellan hur mobilitet fungerar i verkligheten på företagen och medvetenheten om att ta de rätta skyddsåtgärderna”, säger Åsa Edner, Sverigechef på Check Point. “IT-brottslingar utvecklar ständigt nya innovationer avsedda att kringgå alla kända säkerhetsåtgärder och den mobila situationen erbjuder ett brett utbud av alternativ för intrång, datastöld och andra typer av attacker. Företagen måste verkligen överväga att skydda användarna från de mest avancerade kända och okända typerna av skadliga koder som, och ha det som högsta prioritet.”

Med anledning av undersökningsresultaten rekommenderar Check Point företag att se upp för följande när man utvecklar en framtida mobilitetsstrategi:

·        Betrakta mobilitet – och mobilsäkerhet – som praktiska verktyg som kan öka effektiviteten

·        Tänk på att en säker mobilinfrastruktur kräver mer än bara anti-virus

·        Se till att dina anställda delar din säkerhetsvision – men kom ihåg att företaget måste kunna klara av att en anställd råkar ladda ner skadlig kod

·        Be om referenser när företaget investerar i IT-säkerhet – många leverantörer lovar mer än de kan leverera

Undersökningen utfördes av Norstat under september 2016 och bygger på intervjuer med 200 små och medelstora svenska företag, 100 intervjuer med företag i storleken 50–99 anställda och 100 intervjuer i storleken 100+ i olika branscher. De svarande var först och främst företagens IT-chefer, men om en sådan roll inte fanns genomfördes intervjun med företagets VD.